|   EN

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP wraz z gorzowskimi oddziałami Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych  zaprasza do udziału w seminarium naukowym pt. „Jaka Polska w Unii Europejskiej? Jaka Unia Europejska dla Polski?”


z udziałem dra hab. Jacka Barcika prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. dra hab. Tomasza Grzegorza Grosse (Uniwersytet Warszawski) oraz dr hab. Beaty Piskorskiej prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/Team Europe).

Seminarium odbędzie 03.12.2020 r. w godz. 15:00-16:30 na platformie MS Teams (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac53ef30602984e398a78eae818598576%40thread.tacv2/1606809553150?context=%7b%22Tid%22%3a%220c43c1c2-4839-4573-a000-bb0b7dfb0c80%22%2c%22Oid%22%3a%2226a80604-fdbc-497a-b2b1-eaa7600bb96d%22%7d).  

Załączniki:
Pobierz plik (Seminarium 03 12 2020.pdf)Program Seminarium

Back to top