|       |   EN

Kursy językowe Dział Współpracy Międzynarodowej Akademii im. Jakuba z Paradyża przyjmuje zgłoszenia studentów i pracowników AJP na 30-godzinne kursy językowe organizowane w ramach programu Erasmus+.

W ofercie: język czeski, francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski.

 Zgłoszenia prosimy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej AJP przy ul. Teatralnej 25, pokój 109 lub wysłać skan podpisanego zgłoszenia na adres mailowy: jmaterna@ajp.edu.pl, do 15 grudnia 2022 roku.

Opłata za kurs wynosi 1 zł za lekcję. Kursy dofinansowane będą z funduszy programu Erasmus+.  

Więcej informacji pod nr tel.: 95 721 60 85 lub jmaterna@ajp.edu.pl

Zapraszamy!

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy na kurs

Back to top