WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W UCZELNIACH PARTNERSKICH ZA GRANICĄ
(STA - STAFF TEACHING ASSIGNMENTS)

 

Nasza uczelnia poprzez uczestnictwo w programie Erasmus+ daje nauczycielom akademickim możliwość wyjazdu do zagranicznych uczelni partnerskich (lista w Plikach do pobrania) w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów (wykładów, seminariów, warsztatów itp.).

Pobyt w zagranicznej uczelni powinien trwać co najmniej 2 dni (nie licząc czasu podróży). Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Zajęcia prowadzone przez wykładowców muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.

Podstawą kwalifikacji na wyjazd jest ocena indywidualnego programu nauczania (Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement) – dokumentu wypełnianego przez nauczyciela w porozumieniu z uczelnią przyjmującą, określającego m.in.: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się pod koniec roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym ma się odbyć wyjazd na stypendium.

Każdy wyjeżdżający nauczyciel otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+. Środki te są przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. 

Stawki stypendium na dzień pobytu przy wyjazdach STA (czas trwania wyjazdu 2-5 dni roboczych bez podróży):

  1. 160 euro - Ukraina (wyjazdy możliwe po przyznaniu dofinansowania przez Narodową Agencję programu Erasmus+);
  2. 130 euro - do krajów z grupy I (Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania);
  3. 110 euro - do krajów z grupy II (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy);
  4. 100 euro - do krajów z grupy III (Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja);
  5. 80 euro - do krajów z grupy IV (Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia).
     

 

Pliki do pobrania:

Pobierz plik (08-17 ZR załącznik - Zasady rekrutacji studentów i pracowników Erasmus+.pdf) Zasady kwalifikacji nauczycieli na wyjazdy w roku akademickim 2017/2018 (w rozdziale III) NOWE!

Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy DYDAKTYKA 2017-18.docx) Formularz zgłoszeniowy nauczyciela na r.a. 2017/2018 NOWE!

Pobierz plik (72-17 ZR załącznik - zasady finansowania Erasmus+ 2017-2018.pdf) Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w r.a. 2017/18 NOWE!

Pobierz plik (Staff-Mobility-Agreement-teaching_integr_2016 AKADEMIA.docx)  Porozumienie o programie nauczania (Mobility Agreement - Staff mobility for teaching)

Pobierz ten plik (isced-f PL.pdf) Kody kierunków kształcenia ISCED-F 2013

Pobierz ten plik (Uczelnie partnerskie w programie Erasmus+ z koordynatorami.pdf) Uczelnie partnerskie w programie Erasmus+ z koordynatorami współpracy

Pobierz plik (70-17 ZR załącznik nr 5 - zgłoszenie wyjazdu służbowego za granicę.doc) Zgłoszenie wyjazdu służbowego za granicę

Lokalizacja

Kontakt

Back to top