WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W UCZELNIACH PARTNERSKICH ZA GRANICĄ
(STA - STAFF TEACHING ASSIGNMENTS)

 

Nasza uczelnia poprzez uczestnictwo w programie Erasmus+ daje nauczycielom akademickim możliwość wyjazdu do zagranicznych uczelni partnerskich (lista w Plikach do pobrania) w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów (wykładów, seminariów, warsztatów itp.).

Pobyt w zagranicznej uczelni powinien trwać co najmniej 2 dni (5 dni na Ukrainie) nie licząc czasu podróży. Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej w tygodniu (lub dowolnym krótszym okresie pobytu). Od roku akademickiego 2018/2019, jeżeli podczas jednego okresu pobytu za granicą działanie dydaktyczne jest łączone z działaniem szkoleniowym, wówczas minimalna liczba godzin dydaktycznych na tydzień (lub krótszy okres pobytu) zostaje ograniczona do 4 godzin. Zajęcia prowadzone przez wykładowców muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.

Podstawą kwalifikacji na wyjazd jest ocena indywidualnego programu nauczania (Mobility Agreement - Staff mobility for teaching) – dokumentu wypełnianego przez nauczyciela w porozumieniu z uczelnią przyjmującą, określającego m.in.: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się pod koniec roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym ma się odbyć wyjazd na stypendium.

Każdy wyjeżdżający nauczyciel otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+. Środki te są przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. 

 

Stawki stypendium na dzień pobytu przy wyjazdach STA (czas trwania wyjazdu 2-5 dni roboczych bez podróży):

- w roku akademickim 2017/2018:

  1. 160 euro - Ukraina;
  2. 130 euro - do krajów z grupy I (Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania);
  3. 110 euro - do krajów z grupy II (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy);
  4. 100 euro - do krajów z grupy III (Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja);
  5. 80 euro - do krajów z grupy IV (Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia). 

- w roku akademickim 2018/2019:

  1. 180 euro - Ukraina (wyjazdy możliwe po przyznaniu dofinansowania przez Narodową Agencję programu Erasmus+);
  2. 130 euro - do krajów z grupy I (Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania);
  3. 110 euro - do krajów z grupy II (Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy);
  4. 100 euro - do krajów z grupy III (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska).

 

Rozpoczęła się kwalifikacja nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 30 maja 2018 r. Dokumenty należy składać przez Kancelarię Główną do Działu Współpracy Międzynarodowej przy ul. Teatralnej 25, budynek 1, pokój 109. Zasady kwalifikacji i niezbędne dokumenty w plikach do pobrania poniżej.

 

Pliki do pobrania:

Pobierz plik (13-18 ZR załącznik - Zasady rekrutacji studentów i pracowników Erasmus+.pdf) Zasady kwalifikacji nauczycieli na wyjazdy w r.a. 2018/2019 (w rozdziale III) NOWE!

Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy DYDAKTYKA 2018-19.docx) Formularz zgłoszeniowy nauczyciela na r.a. 2018/2019 NOWY!

Pobierz plik (08-17 ZR załącznik - Zasady rekrutacji studentów i pracowników Erasmus+.pdf) Zasady kwalifikacji nauczycieli na wyjazdy w roku akademickim 2017/2018 (w rozdziale III)

Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy DYDAKTYKA 2017-18.docx) Formularz zgłoszeniowy nauczyciela na r.a. 2017/2018

Pobierz plik (72-17 ZR załącznik - zasady finansowania Erasmus+ 2017-2018.pdf) Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w r.a. 2017/18 

Pobierz plik (Staff-Mobility-Agreement-teaching_integr_2017 AKADEMIA.docx) Porozumienie o programie nauczania (Mobility Agreement - Staff mobility for teaching)

Pobierz ten plik (isced-f PL.pdf) Kody kierunków kształcenia ISCED-F 2013

Pobierz plik (Uczelnie partnerskie w programie Erasmus+.pdf) Uczelnie partnerskie w programie Erasmus+

Pobierz plik (70-17 ZR załącznik nr 5 - zgłoszenie wyjazdu służbowego za granicę.doc) Zgłoszenie wyjazdu służbowego za granicę

Lokalizacja

Kontakt

Back to top