|       |   EN

 

WYJAZDY PRACOWNIKÓW DO ZAGRANICZNYCH INSTYTUCJI W CELACH SZKOLENIOWYCH (STT - STAFF TRAINING)

Nasza uczelnia poprzez uczestnictwo w programie Erasmus+ daje swoim pracownikom (zarówno nauczycielom akademickim, jak i pracownikom administracyjnym) możliwość wyjazdu do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).

Pobyt w instytucji zagranicznej powinien trwać co najmniej 2 dni (nie licząc czasu podróży).

Wyjazd wymaga przygotowania przez pracownika indywidualnego planu pracy/szkolenia (Mobility Agreement - Staff Mobility for Training), zatwierdzonego przez przełożonego i instytucję przyjmującą. Jest to podstawa kwalifikacji pracownika na wyjazd. Indywidualny plan pracy określa zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się pod koniec roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym ma się odbyć wyjazd na stypendium.

Każdy wyjeżdżający pracownik otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Środki te są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą.

Stawki stypendium na dzień pobytu przy wyjazdach STA (czas trwania wyjazdu 2-5 dni roboczych bez podróży) w ramach projektu KA103 2020:

  1. 180 euro - do krajów z grupy I (Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania);
  2. 160 euro - do krajów z grupy II (Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy);
  3. 140 euro - do krajów z grupy III (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska).

Stawki stypendium na dzień pobytu przy wyjazdach STA (czas trwania wyjazdu 2-5 dni roboczych bez podróży) w ramach projektu KA131 2021 i KA131 2022:

  1. 180 euro - do krajów z grupy I (Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja) oraz kraje regionu 14 (Wyspy Owcze, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo);
  2. 160 euro - do krajów z grupy II (Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy) oraz kraje regionu 5 (Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino);
  3. 140 euro - do krajów z grupy III (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska).

 

Rozpoczęła się kwalifikacja pracowników na wyjazdy w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ (projekt KA131 2022) do krajów programu.

Wymagane dokumenty (NOWY! formularz zgłoszeniowy i NOWY! indywidualny program nauczania do pobrania poniżej) należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej przy ul. Teatralnej 25, pok. 109, w terminie do 15 czerwca 2022 r.

 

Pliki do pobrania:

pdf.gifZasady rekrutacji na wyjazdy studentów i pracowników z projektu KA131 2022 NOWE

wordx.gifIndywidualny program szkolenia 2022 NOWY

wordx.gifFormularz zgłoszeniowy na wyjazd szkoleniowy 2022 NOWY

Pobierz plik (-20 ZR załącznik - Zasady rekrutacji studentów i pracowników Erasmus+.pdf)  Zasady rekrutacji studentów i kwalifikacji pracowników na wyjazdy 2021/2022 i 2022/2023 w ramach projektu Erasmus+ KA131 2021

pdf.gif

ZR w sprawie zasad finansowania wyjazdów pracowników AJP w ramach projektu KA131 2021

Pobierz plik (112-20 ZR załącznik - zasady finansowania działań Erasmus+ 2020-21.pdf)  Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w r.a. 2020/2021

Pobierz ten plik (isced-f PL.pdf) Kody kierunków kształcenia ISCED-F 2013

Pobierz ten plik (kody sektorów gospodarki.pdf) Kody sektorów gospodarki

Pobierz plik (20190809132239_38-19 ZR zalacznik nr 2 - zgloszenie wyjazdu sluzbowego za granice (1).doc) Zgłoszenie wyjazdu służbowego za granicę

Pobierz plik (88-19 ZR załącznik - Zasady realizacji mobilności z krajami partnerskimi w ramach Erasmus+ w 2019-2021.pdf) Zasady kwalifikacji i finansowania wyjazdów na Białoruś

Back to top