WYJAZDY PRACOWNIKÓW DO ZAGRANICZNYCH INSTYTUCJI W CELACH SZKOLENIOWYCH (STT - STAFF TRAINING)

 

Nasza uczelnia poprzez uczestnictwo w programie Erasmus+ daje swoim pracownikom (zarówno nauczycielom akademickim, jak i pracownikom administracyjnym) możliwość wyjazdu do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).

Pobyt w zagranicznej uczelni powinien trwać co najmniej 2 dni (nie licząc czasu podróży).

Wyjazd wymaga przygotowania przez pracownika indywidualnego planu pracy/szkolenia (Mobility Agreement - Staff Mobility for Training), zatwierdzonego przez przełożonego i instytucję przyjmującą. Jest to podstawa kwalifikacji pracownika na wyjazd. Indywidualny plan pracy określa zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się pod koniec roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym ma się odbyć wyjazd na stypendium.

Każdy wyjeżdżający pracownik otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Środki te są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą.

 

Stawki stypendium na dzień pobytu przy wyjazdach STT (czas trwania wyjazdu 2-5 dni roboczych bez podróży):

- w roku akademickim 2017/2018:

  1. 160 euro - Ukraina;
  2. 130 euro - do krajów z grupy I (Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania);
  3. 110 euro - do krajów z grupy II (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy);
  4. 100 euro - do krajów z grupy III (Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja);80 euro - do krajów z grupy IV (Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia).

- w roku akademickim 2018/2019:

  1. 180 euro - Ukraina (wyjazdy możliwe po przyznaniu dofinansowania przez Narodową Agencję programu Erasmus+);
  2. 130 euro - do krajów z grupy I (Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania);
  3. 110 euro - do krajów z grupy II (Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy);
  4. 100 euro - do krajów z grupy III (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska).

 

Rozpoczęła się kwalifikacja pracowników na wyjazdy szkoleniowe w roku akademickim 2018/2019. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 30 maja 2018 r. Dokumenty należy składać przez Kancelarię Główną do Działu Współpracy Międzynarodowej przy ul. Teatralnej 25, budynek 1, pokój 109. Zasady kwalifikacji i niezbędne dokumenty w plikach do pobrania poniżej.

 

Pliki do pobrania:

Pobierz plik (13-18 ZR załącznik - Zasady rekrutacji studentów i pracowników Erasmus+.pdf) Zasady kwalifikacji pracowników na wyjazdy szkoleniowe w r.a. 2018/2019 (w rozdziale IV) NOWE!

Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy SZKOLENIE 2018-19.docx) Formularz zgłoszeniowy na wyjazd szkoleniowy w r.a. 2018/2019 NOWY!

Pobierz plik (08-17 ZR załącznik - Zasady rekrutacji studentów i pracowników Erasmus+.pdf) Zasady kwalifikacji pracowników na wyjazdy szkoleniowe w roku akademickim 2017/2018 (w rozdziale IV) 

Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy SZKOLENIE 2017-18.docx) Formularz zgłoszeniowy na wyjazd szkoleniowy w roku akademickim 2017/2018 

Pobierz plik (72-17 ZR załącznik - zasady finansowania Erasmus+ 2017-2018.pdf) Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w r.a. 2017/18

Pobierz plik (Staff-Mobility-Agreement_training_integr_2017 AKADEMIA.docx) Porozumienie o programie szkolenia (Mobility Agreement - Staff Mobility for Training)

Pobierz ten plik (isced-f PL.pdf) Kody kierunków kształcenia ISCED-F 2013

Pobierz ten plik (kody sektorów gospodarki.pdf) Kody sektorów gospodarki

Pobierz plik (70-17 ZR załącznik nr 5 - zgłoszenie wyjazdu służbowego za granicę.doc) Zgłoszenie wyjazdu służbowego za granicę

Lokalizacja

Kontakt

Back to top