|   EN

1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Pobierz plik (załącznik nr 1 - wniosek o stypendium socjalne.doc) zał. nr 1

wraz z załącznikami:

 - wzór wniosku do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o dochodach Pobierz plik (załącznik nr 1a wzór wniosku do US o wydanie zaświadczenia.doc) - zał. nr 1a

 - oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne Pobierz plik (załącznik nr 1b oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej.doc) - zał. nr 1b

- oświadczenie (każdego) członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) - Pobierz plik (załącznik nr 1c oświadczenie o dzialalności gosp - ryczałt, karta podatkowa.doc) zał. nr 1c

- oświadczenie członków rodziny studenta lub oświadczenie studenta o dochodach członków rodziny niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych Pobierz plik (załącznik nr 1d oświadczenie studenta o innych dochodach niepodlegających.doc)   zał. nr 1d

- oświadczenie studenta o samodzielności finansowej Pobierz plik (załącznik nr 1e oświadczenie o samodzielności finansowej.doc)  zał. 1e

- oświadczenie o nieuzyskaniu żadnych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych Pobierz plik (zaświadczenie nr 1f oświadczenie o nieuzyskaniu żadnych dochodów.doc) zał. 1f

- wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta Pobierz plik (załącznik nr 1g wniosek do OPS o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej.doc) zał. nr 1g

- zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły Pobierz plik (załącznik nr 1h zaświadczenie-oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.doc)  zał. nr 1h

Przy ubieganiu się o zwiększenie stypendium socjalnego z uwagi na zamieszkanie w Domu Studenta lub innym obiekcie - tu należy załączyć umowę najmu.

2. Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych Pobierz plik (załącznik nr 2 - wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych.doc) zał. nr 2

3. Wniosek o zapomogę Pobierz plik (załącznik nr 3 - wniosek o zapomogę.doc) zał. 3

4. Wniosek o stypendium Rektora Pobierz plik (załącznik nr 4 - wniosek o stypendium Rektora.doc) zał. 4 i Pobierz plik (załącznik nr 4a - wniosek o stypendium Rektora dla laureatów i finalistów.doc) zał. 4a

5. Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia wysokości dochodu Pobierz plik (załącznik nr 5 wykaz dokumentacji.docx) zał. nr 5

6. Klauzula RODO Pobierz plik (załącznik nr 6 klauzula RODO.docx) zał. nr 6

wzór oświadczenia Pobierz plik (wzór oświadczenia.doc)

 

 

 

 

Back to top