STUDIA I STOPNIA

Rok IV, r.a. 2017/2018

Kierunek INFORMATYKA,

studia stacjonarne

dr inż. Kołodziejczyk Joanna 

dr inż. Paweł Ziemba

studia niestacjonarne

dr inż. Andrzejewski Grzegorz

dr Becker Jarosław


Kierunek MECHANIK I BUDOWA MASZYN,

studia stacjonarne

prof. dr hab. inż. Kacalak Wojciech

dr inż. Jasiński Marcin 

studia niestacjonarne

dr inż. Jan Siuta


Kierunek INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA,

studia stacjonarne

dr inż. Perec Andrzej

 

Rok III, r.a. 2017/2018

Kierunek INFORMATYKA,

studia stacjonarne

prof. dr hab. inż. Handkiewicz Andrzej

dr inż. Kołodziejczyk Joanna

dr inż. Radomska-Zalas Aleksandra

dr inż. Węgrzyn Marek

studia niestacjonarne

dr inż. Radomska-Zalas Aleksandra

dr inż. Zając Wojciech


Kierunek MECHANIK I BUDOWA MASZYN,

studia stacjonarne

dr inż. Jasiński Marcin

studia niestacjonarne

dr inż. Barski Robert

dr inż. Perec Andrzej


Kierunek ENERGETYKA

studia stacjonarne

prof. dr hab. inż. Błaszczyk Andrzej

prof. dr hab. inż. Rawicki Stanisław


Kierunek ENERGETYKA

studia niestacjonarne

dr inż. Frydryk Ryszard

dr inż. Podhajecki Jerzy


STUDIA II STOPNIA

Rok I, r.a. 2017/2018

Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

studia stacjonarne

prof. dr hab. inż. Soiński Marek

prof. dr hab. inż. Urbaniak Mirosław


studia niestacjonarne

dr hab. inż. Borowiecki Bogusław

dr hab. inż. Hajowski Mieczysław

dr hab. inż. Wójcik Ryszard

Lokalizacja

Kontakt

Back to top