|       |   EN

Wykłady otwarte i warsztaty

Międzynarodowe Warsztaty Naukowe: Język. Kultura. Turystyka, są wydarzeniem cyklicznym, realizowanym od 2015 roku. Każdorazowo w kilkudniowym zgrupowaniu uczestniczy 50-60 studentów reprezentujących różne kraje.

Miejsca realizacji: 1) maj 2015 Witnica woj. Lubuskie; 2) maj/czerwiec 2016 Świnoujście, woj. Zachodniopomorskie; 3) maj 2017 Blankensee na terenie Brandenburgii; 4) maj 2018 Poznań/Długie nad jeziorem Lipie w województwie lubuskim; 5) maj 2019 Świnoujście, woj. Zachodniopomorskie. Głównym celem warsztatów jest wymiana doświadczeń badawczych nad oceną rozwojową rekreacji i turystyki, ale także jest intensywny kurs językowy dla studentów kierunku turystyka i rekreacja AJP, przygotowujący do podjęcia studiów zagranicznych w ramach programu Erasmus+; kurs wspomagany materiałami dydaktycznymi z zakresu terminologii z dziedziny turystyki i rekreacji. Warsztaty mają także charakter wzajemnej wymiany doświadczeń
w zakresie dydaktyki oraz realizacji zadań z zakresu turystyki i rekreacji w regionie transgranicznym. Studenci naszej uczelni realizują zadania z zakresu pilotażu i przewodnictwa oraz kształtowania krajobrazu, co jest dla nich cennym doświadczeniem, ponieważ mogą oni bezpośrednio obserwować, w jaki sposób realizowane są zagadnienia związane z rozwojem turystyki.

Uczestnikami warsztatów są studenci i wykładowcy następujących uczelni: Wyższa Szkoła Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde (Niemcy); Wyższa Szkoła Techniczna w Wildau (Niemcy); Uniwersytet w Ostrawie (Czechy); Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim – studenci kierunku Turystyka i Rekreacja oraz Germanistyki. Opiekun naukowy projektu: prof. dr Hartmut Rein, Wyższa Szkoła Zrównoważonego Rozwoju (Hochschule für Nachhaltige Entwicklung) w Eberswalde, Kierownictwo ze strony AJP: dr Joanna Kupczyk, dr Jolanta Kijowska. Projekt współfinansowany przez Stowarzyszenie Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) / Deutsch-Polnisches Jugendwerk oraz Program Erasmus +.

Back to top