|       |   EN

Skład osobowy

            prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak - p. o. kierownika Katedry

            dr hab. inż. Maciej Majewski

            dr inż. Marcin Jasiński

            dr inż. Andrzej Perec

            dr Rafał Różański

     dr Wojciech Sysło

            dr inż. Jan Siuta

            mgr inż. Grzegorz Włażewski

 

Obszar badawczy

            Głównym obszarem badań zespołu pracowników Katedry Mechaniki i Konstrukcji Maszyn jest łączenie znajomości technologii, organizacji produkcji, nowoczesnych metod i technik wytwarzania z wykorzystaniem wspomagania komputerowego, niezbędnego do sterowania procesami w celu poprawy ich efektywności.  W tym kontekście aktualna tematyka badawcza koncentruje się na:

- innowacje konstrukcyjne i technologiczne,

- systemy nadzorowania procesów produkcyjnych,

- nowatorskie technologie wytwarzania,

- budowa systemów wspomagania decyzji w przemyśle,

- nowe metody i narzędzia do precyzyjnej obróbki,

- metodyka kompleksowej oceny cech stereometrycznych powierzchni,

- automatyzacja procesów projektowania elementów i zespołów maszyn,

- projektowanie specjalnych, bezluzowych przekładni i napędów,

- analiza realizacji przedsięwzięć wysokiego ryzyka i postępowania w sytuacjach kryzysowych,

- modelowanie złożonych procesów decyzyjnych w środowisku matlab.

Plan działań naukowo-badawczych i projektowych na rok akademicki 2017/2018

Działania priorytetowe

  • Przygotowanie wniosku o zespołowy grant badawczy.

Planowane tematy badań naukowych pracowników Katedry (wyniki zostaną opublikowane w postaci artykułów naukowych)

  • prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak
  • dr hab. inż. Maciej Majewski
  • dr inż. Marcin Jasiński
  • dr inż. Dariusz Lipiński
  • dr inż. Andrzej Perec
  • dr Wojciech A. Sysło
  • dr Rafał Różański
  • dr inż. Jan Siuta
  • mgr inż. Grzegorz Włażewski

Back to top