|       |   EN

Skład osobowy

            prof. dr hab. inż. Andrzej Handkiewicz - kierownik

            dr inż. Grzegorz Andrzejewski

            dr inż. Wojciech Zając

            dr inż. Janusz Jabłoński

            dr inż. Elżbieta Kawecka

            dr inż. Kazimierz Krzywicki

            mgr inż. Tomasz Czerwiec

            mgr inż. Piotr Winiarski

Obszar badawczy

            Głównym obszarem badań zespołu pracowników Katedry Technik Informatycznych jest wykorzystanie technik informatycznych w praktycznych problemach inżynierskich. Interakcja człowiek-komputer, systemy wbudowane, bazy danych, inżynieria oprogramowania, multimedia,  to podstawowe pola zainteresowań Katedry.  W tym kontekście aktualna tematyka badawcza koncentruje się na:

 • przetwarzaniu języka naturalnego (NLP), automatyzacji analizy, rozumienia, tłumaczenia i generowania języka naturalnego,
 • nowych technologiach internetowych w zdalnej edukacji,
 • bezpieczeństwie systemu operacyjnego poprzez mechanizmy kontroli integralności kodu oraz poprawę technik wytwarzania oprogramowania z zastosowaniem metod psychologii i lingwistyki,
 • metodach modelujących obraz jako dwu- lub więcej-wymiarowy, widzenie komputerowe zorientowane na analizę scen i obiektów 3D,
 • syntezie procesów współbieżnych dla potrzeb projektowania wbudowanych systemów rozproszonych,
 • przetwarzaniu sygnałów i ich analizie odbywających się w czasie ciągłym lub na dyskretnych próbkach tych sygnałów.

Plan działań naukowo-badawczych i projektowych na rok akademicki 2017/2018

 1. Działania priorytetowe
 • Prezentacja dorobku pracowników Katedry w ramach cyklicznych seminariów naukowych. Efektem końcowym będzie opracowanie monografii naukowej pod wstępnie zaplanowanym tytułem „Zastosowania metod i algorytmów w rozwiązywaniu złożonych problemów decyzyjnych”.
 • Przygotowanie wniosku o zespołowy grant badawczy.
 1. Planowane tematy badań naukowych pracowników Katedry (wyniki zostaną opublikowane w postaci artykułów naukowych)
 • dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas, mgr inż. Marcin Gumiński
 1. optymalizacja procesów technologicznych,
 2. zarządzanie projektami informatycznymi
 3. inżynieria oprogramowania,
 4. przetwarzanie języka naturalnego (NLP), automatyzacja analizy, rozumienia, tłumaczenia i generowania języka naturalnego,
 5. nowe technologie internetowe w zdalnej edukacji.
 • dr inż. Grzegorz Andrzejewski, dr inż. Wojciech Zając, mgr inż. Kazimierz Krzywicki
 1. zastosowanie techniki genetycznej w rozwiązaniu problemu optymalizacji operacji żądań w bazie danych oraz jakości składowanych w niej danych multimedialnych,
 2. wykorzystanie techniki modułowego projektowania algorytmu sterowania w modelowaniu systemów do badań przepływu ruchu drogowego,
 3. maskowanie zakłóceń transmisji cyfrowych danych wizyjnych,
 4. wydajna transmisja danych wizyjnych przez łącze radiowe o małej przepustowości.
 •  dr inż. Marek Węgrzyn
 1. Projektowanie jednostki sterującej systemu cyfrowego
 2. Modelowanie i implementacja bezpiecznych systemów kryptograficznych bazujących na kluczach jednorazowych
 • dr inż. Janusz Jabłoński
 1. Badania w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych i danych z uwzględnieniem „CloudComputing” – metody i algorytmy kryptograficzne w „Cyberbezpieczeństwie”
 2. Systemy rozproszonych baz danych „BlockChain” oraz systemy rekomendacji i ekstrakcja wiedzy z BigData.

Back to top