|       |   EN

Skład osobowy

            prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Wójcik - kierownik katedry

            prof. dr hab. inż. Stanisław Rawicki

            prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak

            prof. nadzw. dr hab. inż. Bogusław Borowiecki

            prof. nadzw. dr hab. inż. Mieczysław Hajkowski

            prof. dr hab. inż. Marek Sławomir Soiński

            prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Szwengier

            dr inż. Aneta Jakubus

Obszar badawczy

            Głównym obszarem badań zespołu pracowników Katedry Inżynierii Wytwarzania jest inżynieria badanie środków i procesów produkcji oraz ich optymalizacja. W tym kontekście aktualna tematyka badawcza koncentruje się na:

 • procesy odlewnicze stopów metali,
 • konstrukcja układów wlewowych,
 • zarządzanie jakością produkcji,
 • inżynieria materiałowa,
 • inżynieria produkcji.

Plan działań naukowo-badawczych i projektowych na rok akademicki 2017/2018

Działania priorytetowe

 • Przygotowanie wniosku o zespołowy grant badawczy.
 • Opracowanie monografii n.t. „Badanie warstwy przyściennej metalu w kanałach formy ceramicznej”
 • Opracowanie dwóch artykułów:
 1. Oddziaływanie hartowania izotermicznego żeliwa wermikularnego na odporność tworzywa na wstrząsy cieplne.
 2. Wpływ hartowania izotermicznego na właściwości mechaniczne żeliwa wermikularnego.
 • Opracowanie dwóch artykułów:
 1. Estymacja błędów bazowania obrabiarki mobilnej na przedmiocie obrabianym
 2. Wyznaczanie korekt trajektorii ruchu narzędzia skrawającego pracującego na obrabiarce mobilnej
 • Organizacja konferencji „ Inżynieria innowacji” 

Back to top