|       |   EN

Skład osobowy

dr Jarosław Becker – p.o. kierownika katedry

dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas

dr inż. Magdalena Krakowiak

dr inż. Przemysław Plecka

mgr inż. Marek Kannchen

mgr inż. Marcin Gumiński 

Obszar badawczy

Głównym obszarem badań zespołu pracowników Katedry Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji jest inżynieria systemów informatycznych przeznaczonych do rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych, łączących zastosowanie metod z obszaru wielokryterialnej analizy decyzyjnej i sztucznej inteligencji. W tym kontekście aktualna tematyka badawcza koncentruje się na:

 • integracji źródeł wiedzy – danych empirycznych, opinii i kompetencji eksperckich, komplementarnych metod – w informatycznym systemie wspomagania decyzji,
 • inżynierii baz wiedzy i systemów zarządzania wiedzą, opartej przede wszystkim na ontologii oraz zastosowaniu dyskretnych metod wielokryterialnej analizy decyzyjnej,
 • budowie pulpitów decyzyjnych (menadżerskich) wykorzystującą techniki grafiki kognitywnej (rodzaj grafiki maszynowej konsolidującej wizualizację graficzną z procesami kognitywnymi zachodzącymi w umyśle człowieka w momencie podejmowania decyzji),
 • zastosowaniu metod sztucznej inteligencji, a w szczególności metaheurystycznych metod optymalizacji oraz inteligentnych metod analizy danych, do rozwiązywania problemów behawioralnych i technicznych.

Plan działań naukowo-badawczych i projektowych na rok akademicki 2017/2018

 1. Działania priorytetowe
 • Prezentacja dorobku pracowników Katedry w ramach cyklicznych seminariów naukowych. Efektem końcowym będzie opracowanie monografii naukowej pod wstępnie zaplanowanym tytułem „Zastosowania metod i algorytmów w rozwiązywaniu złożonych problemów decyzyjnych”.
 • Przygotowanie wniosku o zespołowy grant badawczy.
 1. Planowane tematy badań naukowych pracowników Katedry (wyniki zostaną opublikowane w postaci artykułów naukowych)
 • dr Jarosław Becker
 1. Multi-methodical and multi-criteria decision analysis of objects in the computerized decision support system
 2. Zastosowanie ANP z uwzględnieniem kompetencji ekspertów w informatycznym systemie klasy DSS
 3. Multiparameter assessment of the West Pomeranian region in terms of the ICT use
 4. Synteza i kognitywna prezentacja heterogenicznych wyników wielokryterialnej i multimetodycznej analizy decyzyjnej
 • dr inż. Paweł Ziemba
 1. MCDA and knowledge based decision support in sustainable management
 2. MCDA applications in logistics solutions
 3. Knowledge base for the purposes of solutions in wind energy decision problems
 • dr inż. Joanna Kołodziejczyk, dr inż. Ewa Adamus
 1. Propozycja klasyfikatora wspierającego program terapii behawioralnej
 2. Analiza danych notowań terapii behawioralnej
 3. System ekspertowy wspierający tworzenie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
 • dr inż. Przemysław Plecka
 1. Wytwarzanie oprogramowania ERP
 2. Systemy inteligente (ontologie, sieci neuronowe)
 • mgr inż. Marek Kannchen
 1. Wybór najlepszego projektu zgłoszonego w ramach BO z wykorzystaniem metody wielokryterialnego grupowego podejmowania decyzji AHP
 2. Wybór najlepszego projektu zgłoszonego w ramach BO z wykorzystaniem metody wielokryterialnego grupowego podejmowania decyzji Promethee GDSS
 3. Metody wspomagania podejmowania wielokryterialnych decyzji grupowych AHP i Promethee GDSS – analiza porównawcza
 4. Wspomaganie decyzji z wykorzystaniem metody PVM.

 

 

 

Back to top