|       |   EN

Skład osobowy

            prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Błaszczyk - kierownik katedry

            dr inż. Jerzy Podhajecki

            dr inż. Anna Fajdek-Bieda

            dr inż. Ryszard Frydryk

            dr inż. Andrzej Wawszczak

            mgr inż. Joanna Kostrzewa

            mgr inż. Konrad Stefanowicz

   

Obszar badawczy

            Głównym obszarem badań zespołu pracowników Katedry Energetyki jest:

▪ izomeryzacja i utlenianie związków pochodzenia naturalnego, tzn. otrzymywanych z materiałów roślinnych, które stanowią odnawialną biomasę.
▪ utlenianie i izomeryzacja prowadzone przy użyciu jako katalizatorów materiałów zeolitowych
i zeolitopodobnych, które można otrzymywać syntetycznie lub tez można do badań wykorzystać zeolity naturalne, dostępne handlowo i tanie.
▪ badania numeryczne i doświadczalne struktury przepływu w pompach, turbinach parowych
i sprężarkach. Pomiary parametrów przepływowo-energetycznych turbin parowych, pomp
i sprężarek. Modernizacje, problematyka eksploatacji, ustalanie przyczyn awarii turbin parowych, pomp i sprężarek.

 

Back to top