|   EN

 

Zasady naboru na studia podyplomowe: złożenie kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.

Termin zgłoszeń na rok akademicki 2021/2022: do 30 wrześna 2021 r.

 

Nabór na studia podyplomowe pn. nauczanie języka polskiego jako obcego oraz etyka i filozofia w szkole trwa do 10 września 2021 r.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć na ww. kierunkach - 17 września 2021 r.

 

Wymagane dokumenty: 

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (na wzorze Uczelni - do pobrania poniżej);
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu), w przypadku dyplomu w języku obcym wymagane jest tłumaczenie przysięgłe na język polski;
  • 2 zdjęcia (wielkości jak do dowodu osobistego);
  • oryginał dowodu osobistego do wglądu, w przypadku cudzoziemców oryginał dokumentu potwierdzającego tożsamość do wglądu.

Pobierz plik (PODANIE o przyjęcie na studia podyplomowe.doc) PODANIE o przyjęcie na studia podyplomowe.doc

Pobierz plik (Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych.docx) Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych.docx

 

Dokumenty na studia podyplomowe przyjmowane są od poniedzialku do piątku od 8.00 do 14.00, w pokoju 109 przy ul.Teatralnej 25.

Komplet dokumentów można wysłać pocztą na adres:

Akademia im. Jakuba z Paradyża
ul. Teatralna 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
z dopiskiem STUDIA PODYPLOMOWE

 

Opłaty za studia podyplomowe:

  • studia 2 - semestralne: 1500-1600 zł / semestr.
  • studia 3 i 4 - semestralne: 1300-1600 zł / semestr.

Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w trybie niestacjonarnym, 1-3 razy w miesiącu (piątki, soboty, niedziele) z wyjątkiem studiów podyplomowych w zakresie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 

Kontakt - dodatkowe informacje:

Dział Kształcenia ul. Teatralna 25 (pokój 109)
mgr Izabela Fulko
tel: 95 721 60 41
e-mail: ifulko@ajp.edu.pl

 

Kierunki studiów podyplomowych:

http://ajp.edu.pl/ofertastudiowpodyplomowych.html 

 

Uwaga!

AKADEMIA IM. JAKUBA Z PARADYŻA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY PLANÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ORAZ NIEURUCHOMIENIA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PRZYPADKU ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA.

Back to top