|       |   EN

TEMATY PRAC DYPLOMANTÓW NA WYDZIALE TECHNICZNYM

 

Absolwenci r.a. 2015/2016

Kierunek: INFORMATYKA

Studia niestacjonarne

 

PROMOTOR: dr inż. Grzegorz Adam Andrzejewski

1. Kandybowicz Kamil Przemysław

Sterowanie bramą przesuwną z wykorzystaniem systemu mikroprocesorowego

2. Mielniczuk Adam Marcin

Wizyjny system zliczania pieszych

3. Miller Janusz Przemysław

Wymiana danych w systemie HMI współpracującym z mikroprocesorowym modułami sterowania


Studia stacjonarne

PROMOTOR: dr Jarosław Mariusz Becker

1. Babik Marcin

Budowa kokpitu menedżerskiego do monitorowania kluczowych wskaźników efektywności przedsiębiorstwa produkcyjnego

2. Gniewczyński Adam Marcin

Optymalizacja cięcia dłużyc w ramach realizacji zleceń produkcyjnych tartaku

3. Jakrzewski Damian Łukasz

Model internetowego systemu wspomagającego realizację badań ankietowych

4. Jarosz Michał Paweł

Internetowy system zarządzania programem i treściami kształcenia uczelni wyższej zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji opracowanie struktur informacyjnych oraz warstwy serwera i klienta usługi webowej)

5. Kalinowski Samuel Dawid

Internetowy system zarządzania programem i treściami kształcenia uczelni wyższej zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacj i(opracowanie struktur informacyjnych oraz warstwy serwera i klienta usługi webowej)

6. Kasperek Mateusz

Model internetowego systemu wspomagającego wielokryterialną analizę decyzyjną ofert kredytowych

7. Klim Kamil

System pomiaru efektywności algorytmów sortujących do celów dydaktycznych

8. Malec Zbigniew Stanisław

Budowa komponentu programowego realizującego algorytm LEM1

9. Romaniuk Bartosz Joachim

Budowa analitycznej bazy danych (Data Mart) dla przedsiębiorstwa produkcyjnego


PROMOTOR: prof. dr hab. Krzysztof Piotr Marasek

1. Delega Michał Błażej

Odtwarzacz plików audio z systemem rekomendacji muzycznej

2. Korda Mateusz

Skaner kodów kreskowych wspomagający pracę

3. Kosyk Jarosław

Gra mobilna w rzeczywistości wzbogaconej

4. Mucha Marcin Patryk

System zarządzania firmą transportową


PROMOTOR: dr inż. Janusz Józef Jabłoński

Kumorek Bartosz Aleksander

Implementacja prototypowego systemu autoryzacji kluczem jednorazowym

  

Absolwenci r.a. 2014/2015

Kierunek: INFORMATYKA

Studia niestacjonarne

 

PROMOTOR: dr inż. Piotr Rafał Bubacz

1. Bojar Mariusz Lucjan

Analiza porównawcza systemów klasy DMS

2. Florek Piotr

Wykorzystanie grafiki 3D w edukacji, interaktywny model układu słonecznego na bazie blender game engine

3. Gozdecki Wiesław Paweł

System wspomagania pracy nauczycieli E-dziennik

4. Marciniak Daniel Czesław

Wektoryzacja grafiki rastrowej


PROMOTOR: dr Jarosław Mariusz Becker

1. Wełpa Piotr Paweł

Wykrywanie i ostrzeganie przed hamującymi pojazdami

2. Woronowicz Stanisław

Bezpieczeństwo zasobów informatycznych w systemie zarządzania ciągłością działania współczesnych organizacji

3. Wójtowicz Bartosz

Rejestracja jazdy samochodem w systemie Android

4. Zarzecki Michał Robert

Aplikacja w oparciu o bazę danych dla klubu fitness


Studia stacjonarne

PROMOTOR: dr inż. Piotr Rafał Bubacz

1. Augustyn Mateusz

Systemy zarządzania treścią

2. Barański Damian

System planowania zajęć dydaktycznych

3. Makarenko Patryk Andrzej

Przewodnik multimedialny po PWSZ


PROMOTOR: dr inż. Janusz Józef Jabłoński

1. Bednarski Łukasz Andrzej

Projekt i implementacja systemu E-dziennik w JAVA

2. Boczkowski Piotr Rafał

Projekt sterownika elektrowni wiatrowej

3. Karakuła Sebastian Michał

System E-biblioteki PWSZ-zdalna rezerwacja zasobu bibliograficznego

4. Kadłubowski Marcin

Projekt, implementacja i wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie kadrami w firmie Grupa Sekret sp. z o.o.

5. Larkowski Piotr Andrzej

Generowanie kluczy jednorazowych dla RSA

6. Siupa Dawid

Rozszerzenie biblioteki JAVA RSA o funkcje generowania kluczy jednorazowych

7. Witaszek Piotr Radosław

Realizacja bezpiecznej wymiany danych na urządzenia mobilne


PROMOTOR: dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Piotr Marasek

1. Biaduń Łukasz Janusz

Projekt i implementacja webowego i mobilnego systemu kontroli pracy ucznia

2. Dunaj Marek

Aplikacja do nauki języków obcych na urządzenia mobilne

3. Genge Marek

System elektronicznego pomiaru czasu pracy

4. Kowalski Kamil

System informatyczny dla korporacji taksówkarskiej

5. Kułaczkowski Adrian

Multimedialny kurs modelowania i animacji 3D

6. Maslej Beata Bożena

Implementacja interaktywnego serwisu internetowego

7. Zdanowicz Adam

Aplikacja do nauki języków obcych na urządzenia mobilne

 Absolwenci r.a. 2015/2016

Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Studia stacjonarne

PROMOTOR: prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Kacalak

1. Herbrych Mateusz Marcin

Projekt mobilnego oporządzenia odciążającego muzyka od obciążenia instrumentem o dużej masie

2. Kosmala Wojciech Andrzej

Opracowanie łatwo konfigurowalnych mobilnych systemów podziału przstrzeni bagażowej samochodów osobowych

3. Kowalski Kamil Józef

Opracowanie konstrukcji wygładzarki wibracyjno-ścieralnej o przeznaczeniu laboratoryjnym

4. Miszkiel Dawid

Optymalizacja procesu wycinania laserowego elementów płaskich z arkuszy blachy

5. Stojanowski Marek

Projekt mechanicznych zabezpieczeń samochodów przed kradzieżą


PROMOTOR: dr hab. inż. Maciej Jacek Majewski

1. Adamczewski Karol

Opracowanie projektu układu sterowania chwytakiemj robota przemysłowego z zastosowaniem platfomy arduino

2. Gutowski Maciej Wojciech

Modelowanie i analizy inzynierskie specjalnej konstrukcji żurawia platformowego

3. Kaczor Paweł

Opracowanie projektu zautomatyzowanego urządzenia do parzenia kaw z wykorzystaniem platformy Arduino

4. Skałecki Mateusz

Opracowanie projektu drona latającego do wykonywania wybranychzadań inspekcyjnych

5. Zbiegień Gracjan Marcin

 Opracowanie projektu drona latającego do wykonywania wybranych zadań inspekcyjnych


PROMOTOR: dr inż. Jan Stanisław Siuta

1. Bajor Kamil Jakub

Określenie przyczyn pękania sprężyny części składającej linii do produkcji ręczników papierowych

2. Łebek Łukasz Marek

Wykonanie projektu obrotnicy spawalniczej do spawania elementów mało i średniogabarytowych

3. Owsiański Marcin Cezary

Analiza przebiegu technologicznego obróbki oraz propozycja optymalizacji stanowsk i logistyki procesowej

4. Przystajko Krystian Jerzy

Wykonanie projektu przecinarki uszczelek membranowych wymienników wysokoprężnych


PROMOTOR: dr inż. Dariusz Mirosław Lipiński

1. Ruszkowski Bartosz Andrzej

Ocena dokładności kształtu oraz wymiarów elementów części maszyn wykonanych w technologii druku 3D

2. Stańczykowski Krzysztof

Analiza wpływu parametrów cięcia strugą wodno-ścieralną na chropowatość powierzchni obrabianej

 

Studia niestacjonarne

PROMOTOR: prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Kacalak

1. Banasiak Wojciech Krzysztof

Projekt konstrukcyjny stanowiska do badania układów zawieszenia samochodów o masie do 3.5 tony

2. Butrym Paweł

Dobór połączeń materiałów technicznych z uwzględnieniem stawianyc wymagań

3. Czapla Artur Krzysztof

Metodyka minimalizacji kosztów dla wybranych operacji obróbki skrawaniem

4. Jedyński Michał

Projekt konstrukcyjny i wykonanie drukarki 3D

5. Klek Krzysztof

Opracowanie projektu mechanicznego zabazpieczenia samochodowego  przed kradzieżą oraz analiza porównawcza różnych systemów zabezpieczeń

6. Krasicki Marek Wojciech

Opracowanie nowej technologii obróbki wielkogabarytowych elementów dźwigów mobilnych

7. Radkiewicz Piotr

Projekt zawieszenia pojazdu terenowego

8. Sępiński Jakub Bartosz

Opracowanie założeń i zbiorów danych do wdrożenia interaktywnego  systemu programowania napraw i konserwacji linii technologicznych w przemyśle meblowym

9. Walczak Łukasz

Analiza wad spawalniczych i ocena efektywności ich wykrywania


PROMOTOR: prof. dr hab. Leon Kukiełka

1. Frątczak Marcin Mirosław

Opracowanie wdrożenia metodyki TPM na podstawie firmy BORNE FORNIURE


PROMOTOR: dr hab. inż. Maciej Jacek Majewski

1. Sławek Jakub Ignacy

Projekt modernizacji technologii wytwarzania elementów ze stalinierdzewnej produkowanych w firmie SPARTHERM

 Absolwenci r.a. 2014/2015

Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Studia niestacjonarne

 

PROMOTOR: dr inż. Tomasz Szatkiewicz

1. Augustowski Łukasz

Projekt narzędzia specjalnego do wykonania operacji wiercenia gwintowania i fazowania w jednym zabiegu

2. Siński Daniel Krystian

Zautomatyzowany mechanizm kontroli stanów magazynowych w działach utrzymania ruchu z zastosowaniem mikrokontrolera Arduino

3. Wołk Marcin Tomasz

Projekt giętarki numerycznej do płaskowników


PROMOTOR: prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Kacalak

1. Adaszyński Marcin Adrian

Opracowanie aplikacji do wspomagania projektowania  wielostopniowych przekładni zębatych gwintowania i fazowania w jednym zabiegu

2. Cybulska Emilia Teresa

Metodyka pomiaru kostrukcji stalowych z zastosowaniem mobilnych ramion pomiarowych.

3. Dolak Marcin Michał

Wielozaciskowa prasa do klejenia drewna

4. Głos Dawid Chrystian

Projekt stanowiska do badań eksploatacyjnych generatorów wodorowych

5. Jędrzejewski Jerzy

Opracowanie konstrukcji oprzyrządowania do frezowania rowków w ścianach obiektów budowlanych

6. Karpiński Paweł Grzegorz

Modernizacja technologii wytwarzania drobnych elementów produkowanych na potrzeby przemysłu dźwigowego

7. Karpiński Piotr Stanisław

Opracowanie oprzyrządowania technologicznego do produkcji wybranych elementów w firmy I.M.C Engineering Poland

8. Kleemann Paweł

Optymalizacja procesu wycinania plazmowego elementów płaskich z arkuszy blach.

9. Krzeski Przemysław

Projekt i wykonanie frezarki o przeznaczeniu dydaktycznym

10 Kulczyk Tomasz

Opracowanie konstrukcji barier drogodych o wysokiej skuteczności pochłaniania enerii uderzenia pojazdu

11. Ostrowski Paweł

Projekt nowoczesnej obudowy komputera o cechach zapewniających łatwy montaż elementów

12. Rybski Marcin Damian

Analiza efektywności kontroli wizyjnej w produkcji zamontowanych skrzynek bezpiecznikowych do samochodów osobowych

13. Skwarek Eryk

Analiza możliwości modernizacji technologii wytwarzania sprawnych konstrukcji lekkich w aspekcie obniżenia kosztów naprawy jakości

14. Stojanowski Piotr

System oczyszczania przewodów wentylacyjnych i kominowych

15. Srokowski Bartosz

Metodyka programowania robotów przemysłowych stosowanych w produkcji lamp samochodów osobowych


PROMOTOR : dr hab. inż. Błażej Bałasz

1. Balcewicz Lech Jerzy

Projekt nożycowego podnośnika hydraulicznego ramion pomiarowych rurociągach energetycznych dla sprężonego powietrza technologicznego

2. Filiński Adam Tadeusz

Aplikacja do wspomagania obliczeń strat przemysłowych na rurociągach energetycznych dla sprężonego powietrza technologicznego

3. Filipowicz Mateusz Wojciech

Analiza procesu produkcji i opracowanie modernizacji technologii wytwarzania wybranych elementów maszyn i urządzeń symulacji procesów dyskretnych

4. Grusza Mariusz Paweł

Analiza wydajności systemu logistyki produkcji z wykorzystaniem symulacji procesów duskretnych

5. Jędraszyk Tomasz Paweł

Projekt konstrukcyjny prasy hydraulicznej

6. Kaczmarek Rafał Piotr

Automatyzacja operacji obróbki frezowania wgłębień i otworów w korpusach kokpitów z zastosowaniem robotów ABB

7. Kapusta Adam Andrzej

Opracowanie projektu, budowa i badania eksploatacyjne drukarki 3D

8. Malińska Marta

Opracowanie metody projektowania form wtryskowych z wykorzystanie inżynierii odwrotowej

9. Pawlak Mirella Olga

Projekt części maszyn wytwarzanych metodami obróbki plastycznej  skrzynek bezpiecznikowych do samochodów osobowych

10. Samulski Rafał Andrzej

Metoda prototypowania części maszyn z wykorzystaniem technologii druku 3D konstrukcji lekkich w aspekcie obniżenia kosztów naprawy jakości

11. Sobczak Patryk Bartłomiej

Opracowanie procesu technologicznego formy do wytwarzania element karoserii samochodu ARDUINO

12. Stanisławczyk Łukasz

Projekt podnośnika samochodowego sterowanego mikrolontrolerem ARDUINO

13. Sułkowski Paweł

Podstawy technologii i doboru urządzeń technologicznych do operacji spawania elementów stalowych

14. Szubert Dobrosław Jerzy

Innowacyjne modernizacje procesu i urządzeń technologicznych w wybranych systemach produkcyjnych

15. Wolański Rafał

Opracowanie projektu, budowa oraz badania eksploatacyjne wtpalarki plazmowej sterowanej numerycznie 2.5D

16. Zdrojewski Mirosław Adam

Aplikacja do wspomagania obliczeń strat przemysłowych na rurociągach energetycznych dla pary wysokoprężnej 0.4 MPA

17. Zaborowska Natalia Magdalena

Projekt innowacji konstrukcji przenośnika taśmowego do transportu materiałów sypkich rurociągach energetycznych dla pary wysokoprężnej 0.4 MPA

18. Żywiczka Wojciech

Projekt konstrukcyjny podnośnika przyściennego

 

 

 

 

 


 

Kierunek: mechanika i budowa maszyn

Forma studiów: stacjonarne

 

1. Adaszyński Marcin Adrian

Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Kacalak                       

Temat pracy: Opracowanie aplikacji do wspomagania projektowania wielostopniowych przekładni zębatych

 

2. Balcewicz Lech Jerzy

Promotor: dr hab. inż. Błażej Bałasz                                 

Temat pracy: Projekt nożycowego podnośnika hudraulicznego

 

3. Filipowicz Mateusz Wojciech

Promotor: dr hab. inż. Błażej Bałasz                                 

Temat pracy: Analiza procesu produkcji i opracowanie modernizacji technologii wytwarzania wybranych elementów maszyn i urządzeń.

 

4. Jędraszyk Tomasz Paweł

Promotor: dr hab. inż. Błażej Bałasz                                 

Temat pracy: Projekt konstrukcyjny prasy hydraulicznej

 

5. Jędrzejewski Jerzy

Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Kacalak                       

Temat pracy: Opracowanie konstrukcji oprzyrządowania do frezowania rowków w ścianach obiektów budowlanych.

 

6. Kulczyk Tomasz

Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Kacalak                       

Temat pracy: Opracowanie konstrukcji barier drogowych o wysokiej skuteczności pochłaniania enerii uderzenia pojazdu

 

7. Malińska Marta

Promotor: dr hab. inż. Błażej Bałasz                                 

Temat pracy: Opracowanie metody projektowania form wtryskowych z wykorzystaniem inżynierii odwrotowej

 

8. Ostrowski Paweł

Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Kacalak                       

Temat pracy: Projekt nowoczesnej obudowy komputera o cechach zapewniających łatwy montaż elementów

 

9. Pawlak Mirella Olga

Promotor: dr hab. inż. Błażej Bałasz                                 

Temat pracy: Projekt części maszyn wytwarzanych metodami obróbki plastycznej

 

10. Samulski Rafał Andrzej

Promotor: dr hab. inż. Błażej Bałasz                                 

Temat pracy: Metoda prototypowania części maszyn z wykorzystaniem technologii druku 3D

 

11. Sobczak Patryk Bartłomiej

Promotor: dr hab. inż. Błażej Bałasz                                 

Temat pracy: Opracowanie procesu technologicznego formy do wytwarzania elementu karoserii samochodu

 

12. Stojanowski Piotr

Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Kacalak                       

Temat pracy: System oczyszczania przewodów wentylacyjnych i kominowych

 

13. Zaborowska Natalia Magdalena

Promotor: dr hab. inż. Błażej Bałasz                                 

Temat pracy: Projekt innowacji konstrukcji przenośnika taśmowego do transportu materiałów sypkich

 

14. Żywiczka Wojciech

Promotor: dr hab. inż. Błażej Bałasz                                 

Temat pracy: Projekt konstrukcyjny podnośnika przyściennego.

 

 

Back to top