|       |   EN

Wydział Ekonomiczny - aktualności

Wydział Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. JakuBa z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, w tym Samorząd Studencki oraz Koło Naukowe Creativ pragnie zaprosić wszystkich na Interdyscyplinarną Konferencje Naukową Studentów, która odbędzie się w dniu 21 stycznia 2014 roku w budynku nr 6, sala nr 17 przy ulicy Chopina 52.

Konferencja ma na celu budowanie wśród studentów świadomości powiązań międzysektorowych w gospodarce i wpływy każdego z nas na jej funkcjonowanie. Podejmowanie zagadnień z pespektywy Polski i jednolitego rynku europejskiego jest elementem budowania społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego. Utrwalanie postaw aktywności zawodowej i obywatelskiej wśród studentów będzie tego przejawem.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w konferencji.

 

W imieniu Organizatorów

dr Marcin Cywiński

W miesiąc od rozpoczęcia uczelnianej akcji pomocy dla zwierząt ze schroniska w Gorzowie Wielkopolskim nasi wolontariusze przekazali pierwszą partię zebranej karmy oraz innych akcesoriów pomocnych w pielęgnacji piesków. Pracownicy schroniska serdecznie dziękowali za okazaną dobroczynność i wyrazili nadzieję na dalszą, owocną współpracę, w postaci kontynuacji akcji zbierania żywności. W każdym budynku wyłożone są kartony , do których można wkładać karmę, koce, miski. Serdecznie dziękujemy za już i prosimy o jeszcze.

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BIZNESEM

Zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki
Program współpracy szkół wyższych z instytucjami infrastrukturalnymi sektora bankowego

Z przyjemnością informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim bierze udział w programie Związku Banków Polskich pt. "Wiedza on-line". ZBP bezpłatnie udostępnia wszystkim studentom i nauczycielom akademickim elektroniczne wersje wiodących pism fachowych:

W sekretariacie wydziału Ekonomicznego istniej możliwość zapisania się na semianrium doktoranckie i habilitacyjne u Pana prof. nadzw. dr hab. Stefana Tokarskeigo

Back to top