|       |  EN

kawaW dniu 26 maja 2021 roku na Wydziale Ekonomicznym w ramach cyklu „Przy kawie o sprawie” , odbyło się webinarium pt. „Rozpoczynasz działalność gospodarczą – masz wybór”,  które poprowadziła Pani Anna Wielogórska – ekspert ZUS z Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji, Opiekun Płatnika Strategicznego.

Podczas webinarium, tj. spotkaniu przy wirtualnej kawie, studenci mieli okazję poznać zagadnienia dotyczące Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – państwowej instytucji publicznoprawnej, będącej jednostką sektora finansów publicznych na barkach której spoczywa realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce.

Było zarówno o historii ZUS jak i podstawach prawnych jego funkcjonowania czy strukturze oraz zadaniach, które odnoszą się przede wszystkim do zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego obywatelom, tj. świadczeń wypłacanych przez ZUS, będących odpowiedzią na różnego rodzaje zdarzenia losowe.

Poruszone zostały kwestie dotyczące przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą i możliwości, które stawia do ich dyspozycji ustawodawca tj. uldze na start, preferencyjnych składkach dla rozpoczynających działalność gospodarczą, czy "małym ZUS-ie” i działalności nieewidencjonowanej. Zaprezentowano również Platformę Usług Elektronicznych (PUE), która udostępnia on-line dane zapisane na kontach w ZUS, poprzez możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków.

W imieniu Studentów Wydziału Ekonomicznego i własnym, składam Pani Annie Wielogórskiej serdecznie podziękowania za bardzo ciekawe przedstawienie w/w zagadnień.

Ponieważ rok akademicki zbliża się ku końcowi, pozostaje mi podziękować Państwu za aktywny udział w spotkaniu i życząc udanego letniego wypoczynku zaprosić na kolejne już w nowym roku akademickim 2021/2022.

dr Anna Mierzejewska

Back to top