|   EN

Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu - aktualności

ZAPRASZAMY  na debatę prasową online

z cyklu

Żyć z rakiem jajnika. Jak motyl. Historie prawdziwe

                                                                                                                                                                                                             pt.: „Znaleźć ODWAGĘ!”

Szanowni Państwo,

działając z upoważnienia Pana Profesora Krzysztofa Diksa - Przewodniczącego Polskiej Komisji, przekazuję Państwu ostateczną/uzupełnioną wersję Programu Forum Jakości 2021.

Szanowni Państwo,

Polska Komisja Akredytacyjna  organizuje seminarium z cyklu Forum Jakości pt.: Czego dowiedzieliśmy się o szkolnictwie wyższym w trakcie pandemii COVID-19? Zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – kryzysy i szanse w perspektywie krótko- i długookresowej.

Szanowni Państwo

 W imieniu Fundacji Naukowej Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych i
współorganizatorów, zapraszam do wzięcia udziału w naszych dwóch
interdyscyplinarnych konferencjach naukowych:

Szanowni Państwo,

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, Instytut Zdrowia oraz Instytut Medyczny serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej "Wyzwania zdrowotne we współczesnym świecie", która odbędzie się w dniu 21 maja 2021 roku.


Szanowni Państwo
 
Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Biuro ds. Rozwoju i Współpracy serdecznie zapraszają dnia 21 maja 2021 o godz. 10:30 na wykład dr. Veerendra Mishra pt.: The crime of human trafficking in the world

Back to top