|   EN

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy studentów i młodych naukowców do udziału w XII Ogólnopolskiej Konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, która odbędzie się online 11 czerwca 2021r.

Zakres tematyczny konferencji:

  • Ekonomia,
  • finanse i zarządzanie
  • Turystyka i ekologia
  • Nauki medyczne i zdrowie
  • Prawo, polityka i bezpieczeństwoInnowacje technologiczne i IT
  • Dziennikarstwo i nowe media
  • Wszystkie wymiary cyfryzacji (All dimesions of digitial transformation) – panel dwujęzyczny PL/EN

Organizatorem konferencji jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.naukaipasja.com.pl oraz na profilu https://www.facebook.com/naukaipasja.

Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję, mogą zostać opublikowane w czasopismach wydawanych przez WSIiZ, w tym z wykazu czasopism punktowanych przez MEiN: Studia Humana (20 pkt.)i Soci@lCommunication (20 pkt.) oraz Financial Internet Quarterly.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2021r. Możliwość rejestracji na stronie www.naukaipasja.com.pl

Serdecznie zapraszamy.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

XII Ogólnopolskiej Konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu"

Monika Ślepecka

Dział Nauki WSIiZ

tel.: 17-866-14-04

mail: naukaipasja@wsiz.edu.pl

---------------------------------------------------

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. H. Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji mailowej (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli korespondencja będzie dotyczyła procesu zawierania lub wykonania umowy przez Administratora, dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - zawarcie i wykonanie umowy). Dane nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Administrator lub wynikać to będzie z przepisów prawa. Administrator może powierzyć Pani/Pana dane np. dostawcom usług informatycznych czy księgowych, czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją, w szczególności wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy zawartej przez Administratora, lub wcześniej jeżeli zgłoszony zostanie skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych skontaktuj się z nami pisząc na adres Administratora, email: iod@wsiz.edu.pl

Back to top