|       |   EN

Badania naukowe AJP

Realizujący: prof. AJP dr hab. inż. Zdzisław Kołaczkowski

Celem jest określenie najważniejszych obszarów ergonomii w odniesieniu do turystów,
a także instytucji turystycznych. Wyniki badań mają dostarczyć dodatkowych informacji pozwalających zwiększyć bezpieczeństwo samych turystów oraz personelu zatrudnionego w obiektach turystycznych o wyjątkowej specyfice.

Realizujący: prof. AJP dr hab. inż. Zdzisław Kołaczkowski

Celem badań jest, zgodnie z nazwą zadania, próba określenia wskazówek i wytycznych, które pozwolą na ograniczenie poziomu urazowości w turystyce (szczególnie zaawansowanej, np. turystyce górskiej) oraz ocena najczęściej występujących uszkodzeń układu ruchu człowieka u turystów uprawiających jednocześnie różne dyscypliny sportu.

Realizujący: prof. AJP dr hab. inż. Zdzisław Kołaczkowski

Celem badań i analiz jest próba optymalizacji wybranego wyposażenia sprzętowego, protetycznego i ortotycznego dla turystów z określonymi, wybranymi niesprawnościami. Celem jest także wprowadzenie istniejących już, ale nowych i innowacyjnych rozwiązań dla tego obszaru.

Realizujący: prof. AJP dr hab. inż. Zdzisław Kołaczkowski

 

Celem prac w tym zakresie jest doskonalenie technologiczne rozwiązań konstrukcyjnych sprzętu rehabilitacyjnego, protez i ortoz wykorzystywanych w ortopedii.

Realizujący: prof. AJP dr hab. inż. Zdzisław Kołaczkowski

Celem badań i analiz jest umożliwienie rodzicom dzieci uczących się w gorzowskich szkołach podjęcie ewentualnych zabiegów rehabilitacyjnych w przypadku stwierdzenia istotnych problemów związanych z wadami postawy i problemami z prawidłową lokomocją. Jest to zatem działanie profilaktyczne mające głównie zapobiec rozwijaniu się u młodzieży ruchowych dysfunkcji lokomocyjnych.

Back to top