|       |   EN

Badania naukowe AJP

Celem badania jest wskazanie roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych w zakresie pozyskiwania nowych technologii, określenie wpływu największych światowych korporacji transnarodowych na podmioty w zakresie rozpowszechniania technologii, przedstawienie bezpośrednich inwestycji zagranicznych jako jednego ze sposobów transferu technologii umożliwiającego innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw, próba ukazania efektów ekonomicznych związanych z inwestycjami bezpośrednimi, określenie skali wpływu oddziałów największych światowych korporacji transnarodowych na podmioty w zakresie rozpowszechniania technologii, wiedzy i umiejętności.

Realizujący: dr hab. Magdalena Byczkowska

Celem badań jest identyfikacja funkcji, roli oraz warunków funkcjonowania rachunkowości w systemie zarządzania przedsiębiorstwem w dynamicznie zmieniających się warunkach jego funkcjonowania. Głównym wątkiem prowadzonych badań jest wskazanie możliwości zastosowania rozwiązań z zakresu rachunkowości zarządczej jako źródła informacji dla zarządzania jednostką gospodarczą.

Realizujący: prof. dr hab. Zenon Głodek

Celem badania jest wypracowanie rekomendacji w zakresie  wzmocnienia wykorzystywania potencjału intelektualnego ON w wyniku zastosowania innowacyjnych rozwiązań technicznych w obszarze logistyki.

Realizujący: dr hab. Krzysztof Czyrka, prof. inż. dr hab. Józef Frąś (Politechnika Poznańska)

Celem badania jest określenie poziomu znajomości zasad savoir vivr’u biznesowego wśród przedsiębiorców Gorzowskich oraz wypracowanie rekomendacji w zakresie popularyzacji wiedzy z zasad savoir vivr’u biznesowego.

Realizujący: dr hab. Krzysztof Czyrka

Celem badania jest identyfikacja i określenie zbiorów generowanych aktualnie i możliwych do pozyskania informacji finansowych i niefinansowych (potencjału informacyjnego rachunkowości) w podmiotach lecznictwa stacjonarnego, pożądanego z punktu widzenia potrzeb różnych użytkowników (kierownictwa, jak i odbiorców zewnętrznych). Problemy ochrony zdrowia znajdują się obecnie na szczycie priorytetów zarówno krajowych, jak i globalnych. Powszechnie występującym zjawiskiem jest eksplozja kosztów realizowanych świadczeń zdrowotnych spowodowana: starzeniem się ludności, postępem technicznym i naukowym w medycynie, wzrostem świadomości prozdrowotnej i towarzyszącym jej zwiększonym popytem na usługi medyczne, a także oczekiwań społecznych co do ilości i jakości świadczonych usług.

Realizujący: dr hab. Maria Hass-Symotiuk, prof. PW dr hab. M. Kludacz-Alessandri,  prof. UWM dr hab.  M. Cygańska

Celem badania jest identyfikacja uwarunkowań funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki konkurencyjności, a także ukazanie potencjału inwestycyjnego rynków europejskich.

Realizujący: dr hab. Anna Majzel

Back to top