|       |   EN

Badania naukowe AJP

Celem badania jest:

  • przeprowadzenie analizy dostępności i atrakcyjności ofert polskich banków dedykowanych seniorom;
  • dokonanie zdiagnozowania wśród seniorów poziomu ich wiedzy finansowej (świadomości finansowej), postrzeganej jako kluczowa determinanta procesów zwiększania poziomu ubankowienia;
  • identyfikacja istnienia zależności między posiadaną wiedzą a zakresem korzystania z produktów bankowych.

Realizujący: dr Anna Mierzejewska

Celem badania jest dokonanie zdiagnozowania wśród młodzieży poziomu ich wiedzy dotyczącej:

  • inwestycji w obszarze źródeł pozyskania, potrzeby oszczędzania i celu ich przeznaczania;
  • funduszy europejskich w obszarze dostępności funduszy unijnych, znajomości programów pomocowych i przykładów ich wykorzystania;
  • aktywności finansowej w obszarze oferty bankowej przeznaczonej dla młodzieży, postrzeganej jako kluczowa determinanta procesów zwiększania poziomu ubankowienia.

Realizujący: dr Ewa Chomać-Pierzecka, dr Anna Mierzejewska, dr Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek

Celem badania jest pomiar wiedzy i aktywności inwestycyjnej osób starszych na terenie woj. lubuskiego. Diagnoza zainteresowań aktywnościami inwestycyjnymi i analiza dostępności rozwiązań inwestycyjnych dla społeczności Seniorów.

Realizujący: dr Ewa Chomać-Pierzecka

Celem badania jest analiza i ocena wybranych aspektów rozwoju inteligentnych miast – kapitału przyszłości wraz z analizą uwarunkowań polityki ekonomiczno-społecznej UE, kształtującej proces wdrażania rozwiązań Smart City w Polsce, analiza kryteriów obsługi klienta w transporcie miejskim w Polsce, zastosowanie nowych technologii, które w sposób istotny modyfikują oblicze biznesu i publicznego transportu miejskiego, dokonanie diagnozy barier i determinant rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w odniesieniu do koncepcji smart city – inteligentnego miasta.

Realizujący: dr Małgorzata Chojnacka

Celem badania jest dokonanie przeglądu narzędzi zarządzania wiedzą opartych na nowych technologiach, wspierające szybsze przekazywanie, udostępnianie, tworzenie oraz dzielenie się wiedzą i informacją w organizacji, analiza kształtowania kultury organizacyjnej, która sprzyja sprowadzeniu koncepcji zarządzania wiedzą.

Realizujący: dr Monika Bednarczyk

Za samorządowym kontekstem pomiaru jakości życia przemawia fakt, że nadrzędnym zadaniem władz samorządowych jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez kreowanie jakości życia. Zatem celem badań jest wskazanie, że znajomość potrzeb mieszkańców   stanowi jeden z najważniejszych mierników skuteczności zarządzania, co powoduje, że  wymagane jest ich  uwzględnienie w polityce rozwoju określonej jednostki terytorialnej. 

Realizujący: dr hab. prof. AJP Jolanta Witek dr hab. K. Błoński, dr hab. prof. US Augustyna Burlita,

Back to top