|       |   EN

Realizujący: prof. AJP dr hab. Agnieszka A. Niekrewicz

Celem jest wyodrębnienie modnych związków wyrazowych, które stały się popularne m.in. za sprawą memów internetowych, a obecnie są elementem zarówno kodu memetycznego, jak i slangu młodzieżowego oraz języka potocznego; weryfikacja zmian fleksyjnych i etykietalnych w komunikacji internetowej; określenie wpływu komunikacji cyfrowej na współczesną kulturę. Badania pozwalają śledzić zmiany we współczesnej leksyce, frazeologii oraz fleksji. Mogą być wykorzystane przy redagowaniu słowników najnowszej polszczyzny, a także poradników poprawnościowych uwzględniających cechy komunikacji za pomocą nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Back to top