|       |   EN

Zadanie realizowane pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej


Celem jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza w aspekcie jego wpływu na rozwój kulturalny, naukowy, poczucie tożsamości etnicznej i narodowej, religijnej, budowę wzajemnych relacji oraz działań na rzecz współdziałania w ramach Wspólnoty Europejskiej. Prowadzone badania mają znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju politycznego, społecznego i kulturalnego, dowodzenia prawdy i upamiętniania wydarzeń historycznych, kultywowania poczucia piękna i wspólnoty cywilizacyjnej.

Back to top