|       |   EN

Zadanie realizowane pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej

Celem jest badanie procesów i zjawisk komunikacji religijnej, analiza i prezentacja wyników naukowych poszukiwań odpowiedzi na pytanie o kształt i formę języka doświadczenia religijnego w różnych jego aspektach i na różnych płaszczyznach, a także jego wpływu na sferę wiary i religii oraz literatury i sztuki.

Back to top