|       |   EN

Zadanie realizowane pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej

Celem jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego  w aspekcie jego wpływu na poczucie tożsamości etnicznej, religijnej i narodowej; poszukiwanie środków, form i rozwiązań sprzyjających wychowaniu patriotycznemu.

Back to top