|       |   EN

Zadanie realizowane pod kierunkiem prof. AJP dr hab. Beaty A. Orłowskiej

Celem badań jest próba analizy różnych obszarów pracy z dziećmi w środowisku wielokulturowym. Lepsze poznanie trudności i problemów wynikających z różnic kulturowych, etnicznych i  religijnych może wspomóc pracę nauczycieli pracujących w grupach wielonarodowych i wieloreligijnych. Dodatkowo badania mają wesprzeć lepsze przygotowanie przyszłych nauczycieli do pracy w środowiskach wieloetnicznych.

Back to top