|       |   EN

Wydział Techniczny

Zadanie realizowane pod kierunkiem: prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn.

Zakres tematyki badań obejmuje teoretyczne i doświadczalne podstawy modelowania procesów obróbki, komunikacji operatora i urządzeń technologicznych, kształtowania topografii powierzchni i właściwości warstwy wierzchniej, a także zastosowań sztucznej inteligencji w budowie i eksploatacji maszyn, w tym inteligentnych systemów diagnostyki, kompensacji zakłóceń oraz optymalizacji procesów i systemów technicznych.

Zadanie realizowane pod kierunkiem: prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn.

Tematyka badawcza dotyczy procesów szlifowania i narzędzi ściernych.

Zadanie realizowane pod kierunkiem: prof. dr hab. inż. Marek Soiński
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: inżynieria materiałowa, metalurgia, odlewnictwo, stopy żelaza

Kierunek badań dotyczy określenia szeregu właściwości i cech struktury żeliwa z różnymi postaciami wydzieleń grafitu. Praca badawcza ukierunkowana jest na podwyższenie wybranych właściwości tworzywa (żaroodporność, odporność na wstrząsy cieplne itp.), a zakres prac obejmuje opracowanie i dokładne przeanalizowanie szeregu danych zebranych w toku
wieloletnich badań, dotychczas nie poddanych „obróbce”.

Zadanie realizowane pod kierunkiem: prof. dr hab. inż. Andrzej Błaszczyk
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn.

Badania naukowe dotyczą numerycznego i doświadczalnego badania struktury przepływu w układach przepływowych wirowych maszyn energetycznych (turbiny, sprężarki),
Zakres prac obejmuje numeryczne i doświadczalne badanie struktury przepływu w układach hydraulicznych pomp wirowych oraz metodach i projektowania, wielokrotną wielopoziomową optymalizację konstrukcji maszyn hydraulicznych dla zadanych funkcji celu oraz eksperty awarii instalacji i maszyn energetycznych ( turbiny, pompy, sprężarki).

Zadanie realizowane pod kierunkiem: prof. dr hab. inż. Stanisław Rawicki
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: elektrotechnika

Kierunek badań dotyczy diagnostyki maszyn elektrycznych w energetyce oraz nowych rozwiązania konstrukcyjnych i systemów oszczędzania energii w trakcji elektrycznej. Obecnie opracowywane są modele matematyczne trójfazowej maszyny indukcyjnej dla umożliwienia diagnostyki on-line dotyczącej obserwacji procesu rozwijania się stopnia uszkodzenia zarówno w obwodzie stojana jak i wirnika. Jeden model matematyczny jest związany ze stanami nieustalonymi, a drugi z pracą w stanie ustalonym maszyny elektrycznej.

Zadanie realizowane pod kierunkiem: prof. dr hab. inż. Andrzej Handkiewicz
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: informatyka, dyscyplina: automatyka i robotyka, elektrotechnika, elektronika

Kierunek badań dotyczy komputerowego wspomagania projektowania obwodów mikroelektronicznych. Zakres prac badawczych obejmuje komputerowe wspomagane projektowania konwertera sygnału napięciowego na prądowy, przetwornika ADC w trybie prądowym, banku filtrów dla IF ADC

Back to top