|       |   EN

Wydział Nauk o Zdrowiu

Realizujący: prof. AJP dr hab. Tadeusz Rynkiewicz

Celem badań jest ustalenie charakterystyk składu ciała określonego metodą BIA w zależności od wieku, płci, stanu zdrowia i rodzaju aktywności ruchowej. Skład ciała jest charakterystyką zmienną, zależną od wielu czynników, z których wiodące znaczenie ma aktywność ruchowa. Wyniki mogą mieć znaczną przydatność praktyczną związaną z diagnozowaniem stanu zdrowia i wczesnym, nieinwazyjnym, rozpoznawaniem niedomagań zdrowotnych.

Realizujący: prof. AJP dr hab. Tadeusz Rynkiewicz

Celem badań jest określenie optymalnych charakterystyk wibracji ze względu na skuteczność ich oddziaływania na przejawy zdolności motorycznych. Wibracje o różnej częstotliwości i amplitudzie drgań są czynnikiem zakłócającym stan bieżący ludzkiego organizmu. Równocześnie ich używanie w ograniczonym zakresie i pod kontrolą jest czynnikiem zwiększającym efektywność stosowanych bodźców ruchowych.

Realizujący: prof. AJP dr hab. Tadeusz Rynkiewicz

Celem badań jest poszukiwanie zależności pomiędzy zakresem i ukierunkowaniem obciążeń treningowych stosowanych w treningu kajakarzy znajdujących się na etapie treningu wstępnego i ukierunkowanego, a wynikiem w sporcie wyczynowym. W szkoleniu sportowym realizowanym w Polsce charakterystyczne jest zbyt wczesne osiąganie maksymalnych rezultatów. Skutkiem takich działań są znaczące wyniki w sporcie młodzieżowym i zdecydowanie mniejsze sukcesy w sporcie ludzi dorosłych. Dodatkowo powstaje zbyt wiele urazów fizycznych, a także psychicznych, powodujących wieloletnie zniechęcenie do podejmowania aktywności rekreacyjnej.

Realizujący: prof. AJP dr hab. Tadeusz Rynkiewicz

Celem badań jest ustalenie zmian zdolności siłowo-szybkościowych i siłowo-wytrzymałościowych u kajakarzy. Wymienione zdolności motoryczne mają szczególne znaczenie w ich procesie treningowym. Najczęściej mierzone są wartości ich przejawów. Brakuje wystarczającej wiedzy o związkach zdolności siłowo-szybkościowych i siłowo-wytrzymałościowych z budową ciała osób ćwiczących oraz o indywidualnej wrażliwości na bodźce treningowe stosowane w kolejnych latach treningu.

Realizujący: prof. AJP dr hab. Tadeusz Rynkiewicz

Celem badań jest określenie zdolności zachowania równowagi i jej wrażliwości na zmęczenie wysiłkiem fizycznym. Zdolność zachowania równowagi ma kluczowe znaczenie w procesie treningu sportowego i zdrowotnego. Jest ona bardzo podatna na rozmaite czynniki zakłócające. Niewystarczający jej poziom może prowadzić do upadków, a w konsekwencji do urazów. Te ostatnie stanowią szczególne zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia ludzi starych.

Realizujący: prof. AJP dr hab. Tadeusz Rynkiewicz

Celem badań jest opracowanie zestawu testów i algorytmów ich stosowania dla zwiększenia skuteczności obciążeń stosowanych w treningu sportowym lub zdrowotnym. Skuteczne postępowanie treningowe wymaga regularnego stosowania bodźców ruchowych, których charakter i zakres jest dopasowany do potrzeb i możliwości dostosowawczych ćwiczącego. Niezbędne jest zachowanie falowej ich zmienności. Skuteczne postępowanie treningowe polega na doprowadzaniu ćwiczących do stanu znacznego zmęczenia, a następnie zastosowanie przerw wypoczynkowych. W każdej fazie niezbędne posiadanie narzędzi
do obiektywnego doboru obciążeń i przerw pomiędzy nimi.

Back to top