|       |   EN

Rok akademicki 2023/2024

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. „starą maturę”).

 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze „starą maturą” jest konkurs ocen na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły średniej z przedmiotów wskazanych w szczegółowych warunkach rekrutacji na dany kierunek studiów.
 2. W postępowaniu kwalifikacyjnym, polegającym na konkursie świadectw sumowane są punkty rekrutacyjne za oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości lub na świadectwie ukończenia szkoły średniej z przedmiotów wskazanych w szczegółowych warunkach rekrutacji na dany kierunek i specjalność studiów z zastosowaniem przeliczników.
 3. Spośród kilku ocen na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej kandydat może wybrać jedną ocenę najlepszą z każdego przedmiotu przewidzianego w szczegółowych warunkach rekrutacji na kierunek i specjalność studiów.
 4. Kandydat, który nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego w szczegółowych warunkach rekrutacji oraz nie przedstawił oceny z tego przedmiotu na świadectwie dojrzałości, w procesie rekrutacji uzyskuje z tego przedmiotu 0 punktów rekrutacyjnych, ale podlega dalszej procedurze kwalifikacyjnej.
 5. W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą punktację ocen uzyskanych na świadectwie:

a)    skala ocen 1-6

 

Ocena na świadectwie dojrzałości

Liczba punktów rekrutacyjnych

Celujący - 6

100

Bardzo dobry - 5

90

Dobry  - 4

70

Dostateczny - 3

50

Mierny / dopuszczający - 2

35

 

b)   skala ocen 2-5

 

Ocena na świadectwie dojrzałości

Liczba punktów rekrutacyjnych

Bardzo dobry - 5

100

Dobry - 4

70

Dostateczny - 3

50

        

6. Przelicznik stosowany do ocen uzyskanych z przedmiotów wymaganych przy ubieganiu się o przyjęcie na poszczególne kierunki i specjalności studiów przedstawiony jest w punktach: 7, 8, 9, 10, 11.

 

 7Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Pobierz plik (Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego stara matura.doc)

 • administracja
 • bezpieczeństwo narodowe
 • kryminologia stosowana

 

 8. Wydział Ekonomiczny Pobierz plik (Wydział Ekonomiczny stara matura.doc)

 • finanse i rachunkowość
 • logistyka
 • zarządzanie 

 

 9. Wydział Humanistyczny Pobierz plik (Wydział Humanistyczny stara matura.doc)

 • filologia polska
 • filologia w zakresie języka angielskiego
 • filologia w zakresie języka angielskiego od podstaw
 • filologia w zakresie języka niemieckiego
 • filologia w zakresie języka niemieckiego od podstaw
 • komunikacja medialna i społeczna
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie

 

 10. Wydział Techniczny Pobierz plik (Wydział Techniczny stara matura.doc)

 • automatyka i robotyka
 • energetyka
 • informatyka
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • mechanika i budowa maszyn

 

 11. Wydział Nauk o Zdrowiu Pobierz plik (Wydział Nauk o Zdrowiu stara matura.doc)

 • pielęgniarstwo
 • ratownictwo medyczne
 • rekreacja i turystyka
 • dietetyka - po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Edukacji na uruchomienie

Back to top