|       |   EN

 

Komunikat Nr 15/140/2020

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża 
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie zmiany formy kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych 
w Akademii im. Jakuba z Paradyża  

 

    W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i objęcia kraju „strefą czerwoną”, począwszy od dnia 27 października br. do dnia 30 listopada br., zmienia się formę kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża, z kształcenia „hybrydowego” na wyłącznie kształcenie zdalne, o którym mowa w Komunikacie Nr 13/140/2020 Rektora AJP z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2020/2021 w AJP. Dopuszcza się możliwość kształcenia „hybrydowego” w przypadku laboratoriów i ćwiczeń wymagających użycia specjalistycznego sprzętu.

    Wszystkie zajęcia zdalne prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia, przy użyciu platformy MS Teams, w terminach wskazanych w planach zajęć. Zgodnie z Komunikatem Nr 14/140/2020 Rektora AJP z dnia 4 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania AJP w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 platforma ZOOM Cloud Meetings jest wykorzystywana w sytuacjach szczególnych pomocniczo do prowadzenia zajęć.

    Zobowiązuje się dziekanów do niezwłocznego przekazania studentom zaktualizowanego wykazu przedmiotów prowadzonych w formie tradycyjnej. 

    Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

Back to top