|       |   EN

Komunikat Nr 4/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany formy kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych
w Akademii im. Jakuba z Paradyża  

 

       W związku z rekomendacją Rady Uczelni z dnia 2 lutego 2021 r. oraz decyzją Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża, począwszy od dnia 24 lutego br., zmienia się formę kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża, z kształcenia wyłącznie zdalnego na kształcenie „stacjonarne” z elementami kształcenia zdalnego (hybrydowe), o którym mowa w Komunikacie Nr 13/140/2020 Rektora AJP z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2020/2021 w AJP.

     Wszystkie zajęcia zdalne prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia, przy użyciu platformy MS Teams, w terminach wskazanych w planach zajęć.

        Zajęcia, realizowane w formie „stacjonarnej”, prowadzone będą z uwzględnieniem aktualnych wymogów w zakresie reżimu sanitarnego, określonych przepisami prawa dotyczącymi zwalczania pandemii koronawirusa, w szczególności w zakresie zachowania odpowiedniego dystansu społecznego, a także uwarunkowań zdrowotnych nauczycieli akademickich i studentów.

     Zasady organizacji zajęć w siedzibie i poza siedzibą Akademii im. Jakuba z Paradyża określa Komunikat Nr 14/140/2020 Rektora AJP z dnia 4 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Akademii im. Jakuba z Paradyża w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

        Zobowiązuje się dziekanów do niezwłocznego przekazania studentom zaktualizowanego wykazu przedmiotów prowadzonych od dnia 24 lutego br. w formie hybrydowej.

        Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Back to top