|       |   EN

Komunikat Nr 5/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 12 lutego 2021 r.

w sprawie zgłoszeń do programu szczepień przeciwko SARS-CoV-2 dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia w Akademii im. Jakuba z Paradyża 

 

W związku z ogłoszeniem dnia 12 lutego br. przez Ministra Edukacji i Nauki ogólnych zasady systemu szczepień dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogolne-zasady-systemu-szczepien-dla-nauczycieli-akademickich-oraz-innych-osob-prowadzacych-zajecia-na-uczelniach informuję, że począwszy od dnia 15 lutego br. rusza możliwość rejestracji zainteresowanych osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2. Zapisy obejmują nauczycieli akademickich oraz inne osoby prowadzące zajęcia z datą urodzenia po 31 grudnia 1955 r.

Najważniejsze informacje:

  1. nauczyciel akademicki, który pracuje w więcej niż jednej uczelni lub współpracuje z więcej niż jedną uczelnią, może zgłosić się do zaszczepienia tylko w jednej uczelni. Rekomenduję tę, która jest podstawowym miejscem pracy;
  2. za zapisy na szczepienia w Akademii im. Jakuba z Paradyża odpowiedzialny jest koordynator ds. szczepień, mgr Monika Kopeć, tel. 95-721-60-49, adres poczty elektronicznej: mkopec@ajp.edu.pl ;
  3. miejsce szczepień wybrane zostanie, według listy punktów szczepień, która zostanie przekazana przez Ministra Edukacji i Nauki. Jednocześnie informuję, że dotychczasowym punktem szczepień, zgodnie z Komunikatem Nr 2/140/2021 Rektora AJP z dnia 7 stycznia br. był Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. przy ul. Jana Dekerta 1, i jeśli nowa lista punktów szczepień będzie uwzględniała powyższy szpital węzłowy, zostanie on ponownie wskazany, jako punkt szczepień dla nauczycieli akademickich zamieszkałych na terenie województwa lubuskiego;
  4. nauczyciele akademicy lub inne osoby prowadzące zajęcia na AJP, którzy do dnia 12 lutego br. złożyli oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, stanowiące załącznik nr 1 do Komunikatu Nr 2/140/2021 Rektora AJP z dnia 7 stycznia br. nie składają ponownie nowego oświadczenia, stanowiącego załącznik do niniejszego komunikatu;
  5. dnia 15 lutego br. koordynator ds. szczepień rozpocznie wprowadzanie danych osobowych nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia, do elektronicznego formularza rejestracyjnego, które zostaną przekazane NFZ, który następnie prześle je do punktów szczepień wskazanych przez AJP;
  6. punkty szczepień będą się kontaktować z koordynatorem ds. szczepień w celu ustalenia terminu szczepień dla danych grup nauczycieli zbiorczo z całej AJP.

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej oraz szczegółowych informacji przekazywanych przez Ministra Edukacji i Nauki, które pozwolą AJP dostosować posiadany przez AJP system informatyczny do sprawnej rejestracji osób zainteresowanych szczepieniami.

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Back to top