|       |  EN

Komunikat Nr 9/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie legitymacji studenckich i służbowych nauczycieli akademickich
Akademii im. Jakuba z Paradyża w semestrze letnim, roku akademickiego 2020/2021

                 Na podstawie art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie oraz legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Powyższy przepis ma również zastosowanie do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni (zobacz Komunikat Nr 12/140/2020 Rektora AJP z dnia 2 czerwca 2020 r.).

                  W okresie od dnia 27 lutego br. do dnia 30 września br. Minister Edukacji i Nauki ograniczył funkcjonowanie uczelni, w tym Akademii im. Jakuba z Paradyża, poprzez zawieszenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia MEiN z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 363).

                      W związku z powyższym legitymacje studenckie i służbowe zachowują ważność do dnia 29 listopada 2021 r. i nie ma konieczności osobistego stawiennictwa w budynkach Akademii im. Jakuba z Paradyża w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

                                                          

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Back to top