|       |  EN

Komunikat Nr 12/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zgłoszeń do szczepień przeciwko COVID-19 dla pracowników i studentów Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz członków ich rodzin

 

W związku z ogłoszeniem dnia 26 kwietnia br. przez Ministra Edukacji i Nauki możliwości szczepienia w zakładach pracy informuję, że począwszy od dnia 29 kwietnia do 6 maja br. rusza możliwość rejestracji zainteresowanych osób na szczepienia przeciwko
COVID-19. Zapisy obejmują:

 1. pracowników;
 2. studentów;
 3. członków rodzin w/w osób.

Najważniejsze informacje:

 1. aby przystąpić do szczepienia należy złożyć oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiące załącznik nr 1 (pracownicy AJP, również w imieniu członków rodziny) lub załącznik nr 2 (studenci AJP, również w imieniu członków rodziny);
 2. do szczepienia nie mogą zgłosić się osoby, które są już zarejestrowane w systemie szczepień;
 3. za zapisy na szczepienia w Akademii im. Jakuba z Paradyża, zwanej dalej AJP, odpowiedzialny jest koordynator ds. szczepień, mgr Monika Kopeć,
  tel. 95-721-60-49, adres poczty elektronicznej: mkopec@ajp.edu.pl ;
 4. szczepienie odbędzie się na terenie AJP, dokładne miejsce szczepienia zostanie podane do wiadomości po uzyskaniu zgody MEiN na przeprowadzenie szczepień w AJP;
 5. pracownicy AJP, którzy do dnia 3 marca br. złożyli w AJP oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, składają ponownie nowe oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu;
 6. warunkiem uruchomienia punktu szczepień na terenie AJP jest zebranie 300 chętnych.

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od szczegółowych informacji przekazywanych przez Ministra Edukacji i Nauki, które pozwolą AJP przygotować punkt szczepień.  

Back to top