|       |   EN

Komunikat Nr 13/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 6 maja 2021 r.

w sprawie przedłużenia terminu zgłoszeń do szczepień przeciwko COVID-19 dla pracowników i studentów Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz członków ich rodzin

 

W związku z Komunikatem Nr 12/140/2021 Rektora AJP z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zgłoszeń do szczepień przeciwko COVID-19 dla pracowników i studentów Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz członków ich rodzin informuję, termin rejestracji osób zainteresowanych szczepieniem przeciwko COVID-19 zostaje wydłużony do 14 maja br. Zapisy obejmują:

1) pracowników;

2) studentów;

3) członków rodzin w/w osób.

Najważniejsze informacje:

1) aby przystąpić do szczepienia należy złożyć oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiące załącznik nr 1 do Komunikatu Nr 12/140/2021 Rektora AJP z dnia 29 kwietnia 2021 r. (w przypadku pracownika AJP lub w imieniu członków rodziny) albo załącznik nr 2 do Komunikatu Nr 12/140/2021 Rektora AJP z dnia 29 kwietnia 2021 r. (w przypadku studenta AJP lub w imieniu członków rodziny);

2) do szczepienia nie mogą zgłosić się osoby, które są już zarejestrowane w systemie szczepień;

3) za zapisy na szczepienia w AJP, odpowiedzialny jest koordynator ds. szczepień, mgr Monika Kopeć, tel. 95-721-60-49, adres poczty elektronicznej: mkopec@ajp.edu.pl ;

4) szczepienie odbędzie się na terenie AJP, dokładne miejsce szczepienia zostanie podane do wiadomości po uzyskaniu zgody MEiN na przeprowadzenie szczepień w AJP;

5) pracownicy i studenci AJP, nie zarejestrowani do tej pory w systemie szczepień, którzy do dnia 3 marca br. złożyli w AJP oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, składają ponownie nowe oświadczenie, stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 albo załącznik nr 2 do Komunikatu Nr 12/140/2021 Rektora AJP z dnia 29 kwietnia 2021 r.;

6) warunkiem uruchomienia punktu szczepień na terenie AJP jest zebranie 300 chętnych.

 

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od szczegółowych informacji przekazywanych przez Ministra Edukacji i Nauki, które pozwolą AJP przygotować punkt szczepień.

Back to top