|       |  EN

Komunikat Nr 16/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie zniesienia ograniczeń w organizacji, promocji i zarządzaniu konferencjami, seminariami, wykładami i spotkaniami o charakterze zamkniętym

 

 Na podstawie § 9 ust. 34 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.) odstępuje się z dniem 14 czerwca br.od czasowego ograniczenia funkcjonowania Akademii im. Jakuba z Paradyża w obszarze organizacji, promocji i zarządzaniu konferencjami, seminariami, wykładami, spotkaniami o charakterze zamkniętym z udziałem imiennie zaproszonych gości.

 

Dopuszcza się możliwość organizacji w AJP powyższych zgromadzeń, pod warunkiem,że w pomieszczeniu, w którym organizowane jest tego rodzaju zgromadzenie, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15m² powierzchni pomieszczenia, przy czym do ograniczeń nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

 

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

 

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Back to top