|       |   EN

Seminarium doktoranckie

prof. nadzw. dra hab. Pawła A. Leszczyńskiego – Prorektora ds. Nauki

Akademii im. Jakuba z Paradyża

w Gorzowie Wielkopolskim

 

Seminarium doktoranckie jest przewidziane dla magistrów prawa oraz administracji, mających afiliację w uczelni bądź instytucji naukowej, ale też dla osób nie zatrudnionych w tychże podmiotach.

Zakres przedmiotowy dysertacji doktorskich mogących powstawać w ramach seminarium pod kierunkiem wyżej wymienionego promotora, obejmowałby zagadnienia:

 

- prawa konstytucyjnego Polski i innych państw

- praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem europejskiego systemu ochrony praw człowieka

- prawnych aspektów bezpieczeństwa Polski i obszaru euroatlantyckiego

- współczesnych doktryn politycznych i prawnych

- prawa samorządowego i europejskiej współpracy transgranicznej

- historii prawa

- historii ustrojów politycznych

- historii administracji

- aspektów prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych

- zagadnień prawnych partycypacji obywatelskiej

- prawa wyznaniowego

- współczesnych modeli administracji publicznej

Harmonogram zajęć seminaryjnych byłby dopasowany do wskazań przyszłych doktorantów, związanych z ich czasem pracy. Nadto odbywałaby się też bieżąca komunikacja elektroniczna promotora z uczestnikami seminarium, służąca ustaleniu terminów spotkań z doktorantami, zważywszy na znaczenie kontaktów bezpośrednich dla kontroli postępów w redagowaniu dysertacji, w tym ich poprawności metodologicznej.

Kontakt dla osób zainteresowanych: prorektor2@ajp.edu.pl

 

Wykaz publikacji naukowych i popularno-naukowych prof. nadzw. dra hab. Pawła Leszczyńskiego:

Pobierz plik (Wykaz publikacji 1997-2018.docx)Wykaz publikacji naukowych i popularno-naukowych prof. nadzw. dra hab. Pawła Leszczyńskiego

Back to top