|       |   EN

W dniach 13-15.12.2021 odbyła się VIII edycja konferencji Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Jej temat przewodni to
Ład międzynarodowy w świecie (post)pandemicznym – wyzwania, zagrożenia i szanse dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Konferencja odbywająca się pod patronatem szefa BBN zgromadziła kilkudziesięciu badaczy reprezentujących Akademię im. Jakuba z Paradyża, Akademię Sztuki Wojennej, Akademię Marynarki Wojennej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego z Kielc, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Akademię Policyjną z Pragi, PWSZ z Koszalina, Wojewódzki Sąd Administracyjny z Łodzi. Obecna była również liczna grupa zagranicznych studentów przebywających w Polsce w ramach programu Erasmus.

 

Konferencja została podzielona na następujące panele: redefinicja zagrożeń bezpieczeństwa w świecie (post)pandemicznym; społeczno-gospodarczy wymiar bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego; nowoczesne technologie w kształtowaniu nowego ładu; wizje przyszłego ładu międzynarodowego; polityczno-militarny wymiar bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego; jak zmienia się świat w dobie pandemii? (panel studencki). W trakcie konferencji odbyła się również debata oksfordzka, w której zmierzyli się studenci ASzWoj i UJK.
dr Grzegorz Klein pracownik wydziału WAiBN reprezentował naszą Uczelnię przedstawiając następujący referat: Społeczna ocena działalności instytucji zapewniających bezpieczeństwo w pandemii COVID-19. W swoim wystąpieniu przedstawiłem wyniki analizy wtórnej badań dotyczących oceny działalności wojska, policji, prokuratur, sądów oraz Krajowej Administracji Skarbowej w kontekście trwającej pandemii.

G. Klein konerencja 1

Back to top