|       |   EN

Dnia 12 stycznia 2022 roku wykładowca Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego prof. AJP dr hab. Adam Czabański brał udział w programie radiowym red. Moniki Małkowskiej: Klub Trójki, III program Polskiego Radia "Jak uratować świat?".  Podczas godzinnej audycji (21.05 - 22.00) Profesor Adam Czabański nawiązywał między innymi do katastroficznych wizji Stanisława Ignacego Witkiewicza ("Pożegnanie jesieni", "622 upadki Bunga czyli demoniczna kobieta") pokazując, że współczesne wizje globalnej katastrofy (koncepcja Sebastiana von Hoernera) mają swoje korzenie sięgające Dwudziestolecia międzywojennego. Na pytanie, jak uratować świat?, odpowiedź koncentrowała się na rewitalizacji komunikacji międzyludzkiej opartej na wartościach. Malarz islandzki Tolli Morthens pisał: "Jeżeli chcemy przetrwać jako ludzkość, musimy starać się kształtować mózg. Musimy być odpowiedzialni za własne dysfunkcje i nieustająco się uczyć".

Wszystko to jest prawdą, ale bez powrotu do świata wartości, bez pogłębionej duchowości, bez odnowienia ludzkich interakcji opartych na rozwiniętej empatii, może to okazać się niewykonalne. Profesor Adam Czabański podkreślił znaczenie pogłębionych relacji wewnątrzrodzinnych, wartości partnerstwa małżonków i wzajemnego sobie pomagania. W Liście do Galatów (6.9-10) czytamy między innymi: "W czynieniu dobra nie ustawajmy /.../ dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim". To jest jakaś recepta na świat rozdzierany różnymi konfliktami i katastrofami. Wygląda więc na to, że jeśli chcemy przetrwać jako ludzkość, musimy zaangażować się w pracę organiczną, w pracę u podstaw idącą w kierunku nieustannego podkreślania godności osoby ludzkiej powiązanej licznymi relacjami ze społeczeństwem globalnym.

Back to top