|       |   EN

Prof. AJP dr hab. Adam Czabański dnia 9 marca 2022 roku wziął udział w rozmowie na żywo w Klubie Trójki, III program Polskiego Radia (red. Monika Małkowska). Rozmowa dotyczyła socjologicznych konsekwencji przybywania do Polski masowo uchodźców z Ukrainy.

Profesor Adam Czabański zwrócił uwagę na pozytywne aspekty analizowanego zjawiska: prognozowane 2-3 miliony uchodźców mogą utrzymać wzrost gospodarczy ponieważ będą kupować w okresie przebywania w Polsce nasze produkty; wielu uchodźców z Ukrainy podejmie naukę języka polskiego, z pewnością małe dzieci i młodzież mogą w krótkim czasie nauczyć się języka polskiego. W dłuższej perspektywie czasowej oznacza to, że po powrocie do Ukrainy wzmocni się zasięg języka polskiego i polskiej kultury na Ukrainie. Ponadto trzeba pamiętać, że przyjęcie i troskliwa opieka ze strony zwykłych obywateli, organizacji pozarządowych, samorządów i państwa przyczynią się do zbudowania prawdziwego braterstwa między naszymi narodami. W kontekście trudnej wspólnej historii daje to prawdziwy przełom.

Back to top