|       |   EN

Dnia 22 marca 2022 roku prof. AJP dr hab. Adam Czabański wziął udział w rozmowie na żywo w Polskim Radiu, Radio Kierowców (red. Aleksandra Jasińska). Tematem wiodącym były stereotypy społeczne wobec naszych wschodnich sąsiadów i ich socjologiczna analiza. Podczas dyskusji profesor Adam Czabański zwrócił uwagę na ogromną szansę stojącą zarówno przed Polakami jak i Ukraińcami w zakresie korekty dotychczasowego stereotypowego postrzegania naszych narodów.

Fakt, że w Polsce przyjęto już ponad 2,1 miliona uchodźców z Ukrainy (w ciągu niespełna 4 tygodni) i goszczenia ich w domach i mieszkaniach w rodzinach polskich pozwala na optymistyczne wnioski dotyczące przyszłości naszych wzajemnych relacji. Tak więc z jednej strony następuje przemiana w stereotypach polsko-ukraińskich, natomiast utrwaleniu ulegają stereotypy polsko-rosyjskie. W propagandach obydwu stron (ukraińskiej i rosyjskiej) stosuje się techniki przedstawiające wroga jako pozbawionego zalet. Tworzy się i wzmacnia wysoce negatywny stereotyp przeciwnika (wroga). Podczas wojny dynamika zdarzeń jest tak duża, że ludzie nie mają czasu, ani siły, ani ochoty roztrząsać przykładów zaprzeczających wizji złego wroga. Wróg jest wrogiem i przypisuje mu się wszelkie najgorsze cechy, próbuje się go także odczłowieczyć. Przykładem jest używanie wobec żołnierzy rosyjskich określenia "orkowie", lub wobec żołnierzy ukraińskich "faszyści". Na pytanie czy cały naród rosyjski winny jest zbrodniczych działań na Ukrainie profesor Adam Czabański zaprzeczył i wskazał na przykłady młodych Rosjan odważnie protestujących przeciwko wojnie i płacących za swoją odwagę wielką cenę. Tym niemniej Rosjanie w swojej masie popierają W.Putina i nie rozumieją jakich barbarzyńskich czynów dopuszczają się ich żołnierze wobec ukraińskiej ludności cywilnej. Potrzebna jest zatem pedagogika wstrząsowa, szokowa, która (poprzez maksymalnie ustalone sankcje uderzające w całe rosyjskie społeczeństwo) spowoduje otrzeźwienie i zmianę podejścia do popierania wojny.

Back to top