|       |   EN

logo AJP

 

LWZ

 

 

 

 

 Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim wraz z partnerami zaprasza na VII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE POLSKI. ZAGROŻENIA I DETERMINANTY ZMIAN WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA W DOBIE ZAGROŻEŃ XXI WIEKU 21-22 kwietnia 2022 r.

 

Gorzów Wielkopolski, 21-22 kwietnia 2022 r.

Ramowy program konferencji:

21 kwietnia 2022 r. w kontakcie bezpośrednim (Aula AJP ul. Chopina 52)

10.00. otwarcie: JM prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża

10.30. wykład inauguracyjny: płk dr hab. Juliusz S. Tym prof. Akademii Sztuki Wojennej, „2022 – do jakiej wojny się przygotowaliśmy?”

11.00. Panel I: Charakter przyszłej wojny

12.30. Panel II: System bezpieczeństwa państwa – wyzwania i szanse

14.30. Panel III: Praktyka walki informacyjnej

16.30. Panel IV: Bezpieczeństwo imprez masowych i niemasowych w systemie zarządzania kryzysowego

22 kwietnia 2022 r. (on-line)

10.00. Panel I: Prewencja społeczna w bezpieczeństwie na przykładzie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

12.00. Panel II: Edukacja dla bezpieczeństwa

13.30. Panel III: Wielowymiarowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego anno domini 2022

15.00. Panel IV: Realizacja zasad bezpieczeństwa na przykładach instytucji prawa międzynarodowego

16.15. Panel V: Policja jako służba porządku publicznego w zapobieganiu i przeciwdziałaniu zagrożeniom niemilitarnym w systemie bezpieczeństwa narodowego

17.30. Panel VI: Migranci a społeczeństwo przyjmujące

18.45. Zakończenie konferencji

Więcej informacji na: http://konferencja-bnp.ajp.edu.pl

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a15053b41cd6e4822a740108c89088d0e%40thread.tacv2/1650368619361?context=%7b%22Tid%22%3a%220c43c1c2-4839-4573-a000-bb0b7dfb0c80%22%2c%22Oid%22%3a%22fd8b8f8c-f338-41fa-b04b-aea5600ff455%22%7d

 

 

 

Pobierz plik (BNP  2022.pdf)BNP Plakat 2022 (1).pdf

Back to top