|       |   EN

W dniu 14 listopada 2022 r. w Uniwersytecie Aldo Moro w Bari odbyło się seminarium  naukowe pt. „The principle of non-discrimination in the migration context” z udziałem prof. AJP dr hab. Aleksandry Szczerby. Wprowadzenia do debaty dokonała prof. Valeria di Comite (Uniwersytet Aldo Moro w Bari), w roli dyskutanta wystąpił natomiast Prof. Giuseppe Campesi (Uniwersytet Aldo Moro w Bari/Jean Monnet Module Migration, Borders and Human Rights).

Prof. AJP Aleksandra Szczerba skoncentrowała swoją wypowiedź na wnioskach z realizowanego w Katedrze Prawa i Integracji Europejskiej WAiBN AJP projektu EUHatEq w zakresie potencjału ochronnego unijnej zasady równości i niedyskryminacji zarówno w ujęciu migracji wewnętrznych, jak i zewnętrznych w Unii. W dyskusji z udziałem pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu Aldo Moro w Bari pojawiła się m.in. kwestia tzw. uchwał anty-LGBT przyjętych przez część jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i ich wpływu na ograniczenie swobody przepływu osób w UE.

Seminarium było także doskonałą okazją do nawiązania współpracy między różnymi projektami dofinansowanymi że źródeł UE w ramach akcji Jean Monnet

Back to top