|       |   EN

Inspirującym i ciekawym wydarzeniem z cyklu „Spotkania z Ekspertem” była prelekcja pt. „Mam pomysł na biznes-jak zacząć?” zorganizowana przez Wydział Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 17. kwietnia 2015 roku.

Referujący Pan Łukasz Puchalski - Manager Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) w Poznaniu, przekazał cenne informacje na temat funkcjonowania oraz możliwości współpracy w ramach inkubatorów. Prelegent przekonywał słuchaczy, że w ramach systemu AIP istnieje możliwość sprawdzenia się w roli przedsiębiorcy korzystając m.in. ze wsparcia merytorycznego, w znacznym stopniu ograniczając koszty działalności. Dużym atutem systemu AIP jest możliwość zgłoszenia własnego pomysłu na biznes oraz założenia własnej firmy, niemal bez ograniczeń.

Studenci oprócz wiedzy dotyczącej funkcjonowania Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości zostali zapoznani z możliwościami korzystania ze środków unijnych na własną działalność gospodarczą.

Uzupełnieniem spotkania, bowiem był wykład przeprowadzony przez przedstawiciela Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim Pana Daniela Sobolewskiego. Ekspert w swoim wystąpieniu przekazał wiele interesujących informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych na uruchomienie działalności gospodarczej. Wiele uwagi poświęcono kwestii pozyskiwania finansów w ramach preferencyjnych mikropożyczek, środków z Powiatowych Urzędów Pracy, czy też z Funduszy Europejskich dostępnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Uczestnicy spotkania z uwagą wysłuchali interesującej prelekcji, zadając szczegółowe pytania zaproszonym ekspertom.

O wydarzeniu można było posłuchać w rozgłośni radiowej Radia Zachód.

 

Back to top