|       |   EN

Wydział Ekonomiczny, Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich oraz Fundacja Konrada Adenauera serdecznie zapraszają na III Transgraniczną Konferencję Naukową „Rozwój na peryferiach?”, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2015 r.

Szczegółowe informacje na stronie: www.konferencja-rnp.pwsz.pl

 
RADA NAUKOWA

prof. dr hab. Zbigniew Czachór- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk- Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Dariusz Rosati- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. dr hab. Janusz Soboń  - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

dr hab. prof. WAT Bogusław Jagusiak- Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

dr hab. prof. PWSZ Jerzy Rossa- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

dr hab. prof. PWSZPaweł Leszczyński - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

dr Małgorzata Trocka- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

dr Jacek Jaśkiewicz- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim


OBSZARY TEMATYCZNE

1. Wymiary innowacji – gospodarka i nauka.

2. Gospodarka i społeczeństwo – wektory rozwoju.

3. Kontynuacja i/lub zmiana – rozwój na peryferiach?

4. Dobre praktyki w realizacji projektów finansowanych ze środków UE.

5. Współpraca polsko-niemiecka w sytuacji kryzysu ekonomicznego.

6. Współpraca samorządów z Polski i Niemiec – analiza doświadczeń.

7. Nowa perspektywa finansowa UE a rozwój regionów.

8. Współpraca na pograniczu polsko-niemieckim.

9. Polityka regionalna UE.

10. Województwo lubuskie - rozwój na peryferiach?


REFERATY

Teksty referatów w języku polskim lub angielskim (do 16 stron) wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim oraz krótką informacją o autorze prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:peryferie2015@op.pl w terminie do dnia 25.11. 2015 r.

Wymogi edytorskie, karta zgłoszeniowa oraz oświadczenie autora dostępne są na stronie internetowej konferencji: www.konferencja-rnp.pwsz.pl


MIEJSCE KONFERENCJI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Fryderyka Chopina 52

66-400 Gorzów Wielkopolski

(+48 95 7 216 015

www.pwsz.pl


KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Tomasz Marcinkowski

dr Albin Skwarek

dr Piotr Klatta

dr Anna Chabasińska

dr Anna Kaczmarek

dr Aleksandra Szczerba-Zawada

mgr Marek Kannchen


KONTAKT Z ORGANIZATORAMI

dr Tomasz Marcinkowski, dr Albin Skwarek

peryferie2015@op.pl

 

Do pobrania:

Pobierz ten plik (karta uczestnictwa konferencja RnP2015.doc)  Karta uczestnictwa - RnP 2015

Back to top