|       |   EN

    Dnia 11.05.2016 r. odbyła się wizyta dydaktyczna dla studentów Wydziału Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim do Centrum Logistyki Poczty Polskiej S.A. Studenci kierunku zarządzanie, studia drugiego stopnia na specjalności manager logistyki pod opieką dr Michała Kuścińskiego mieli przyjemność odwiedzić Wydział Ekspedycyjno-Rozdzielczy Poczty Polskiej w miejscowości Komorniki koło Poznania.

Podczas pobytu przedstawione zostały procesy przyjmowania, sortowania oraz wydawania listów i paczek. Studenci zostali zapoznani z funkcjonowaniem różnego rodzaju maszynami do automatycznego sortowania listów i paczek oraz innymi elementami infrastruktury węzła, wykorzystywanymi od momentu odbioru do momentu przekazania przesyłek do dalszego transportu. Informacje na temat poszczególnych etapów drogi przebiegu przesyłek spotkały się z dużym zainteresowaniem studentów. Świadczyły o tym pytania zadawane przez słuchaczy oraz aktywne uczestnictwo w poszczególnych fazach wycieczki. 

Uczestnicy byli także świadkami rozwiązywania różnych problemów logistycznych z jakimi spotykają się na co dzień pracownicy Poczty Polskiej. Wszyscy mieli niecodzienną okazję obserwować jak funkcjonuje Centrum Logistyki "od wewnątrz" oraz zadawać pytania praktykom branży logistycznej. Studenci z ciekawością przyglądali się wszystkim procesom „na żywo” a po zakończeniu wizyty nadal trwały ożywione dyskusje pomiędzy uczestnikami. 

Dodatkowym elementem wycieczki były odwiedziny w zabytkowym wagonie pocztowym. Pojazd ten jeszcze do 2002 roku był wykorzystywany do przewozu listów i paczek oraz sortowania korespondencji podczas transportu. Studenci byli bardzo zaciekawieni tą lekcją historii.

Uczestnicy wizyty w Centrum Logistycznym Poczty Polskiej będą mogli zdobytą wiedzę wykorzystać przy pisaniu swoich prac magisterskich, a może nawet w przyszłości korzystać z niej na swoich stanowiskach pracy. Wycieczka spełniła zatem swój cel czyli zdobycie doświadczenia praktycznego. Poczta Polska będzie mogła natomiast liczyć w przyszłości na wykwalifikowanych specjalistów
w dziedzinie logistyki. Korzyści obustronne!

Paulina Wroniecka

Back to top