|       |   EN

logo Rachunkowo 326 października 2016 roku w Auli im. Stanisława Kirkora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka. Organizatorem konferencji był Zakład Rachunkowości i Zarządzania Finansami Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy współpracy z Pracownią Analiz Gospodarczych Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Oddziałem Okręgowym Stowarzyszenia Księgowych w Gorzowie Wielkopolskim, a także Regionalnym Oddziałem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Konferencja odbywała się pod patronatem honorowym Komisji Nadzoru Finansowego, a merytorycznym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli TVP Gorzów Wielkopolski, Radio Gorzów; czasopisma: Rachunkowość, Bank; portale internetowe: egospodarka.pl, ale.bank.pl, alterWEB, Cena Biznesu oraz Poradnik Przedsiębiorcy. Sponsorem konferencji było Wydawnictwo Gofin, Holding Zremb, Nowoczesne zarządzanie Biznesem oraz Wydawnictwo Difin.

Konferencja Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka już po raz szósty stała się platformą wymiany doświadczeń pomiędzy teoretykami - naukowcami reprezentującymi różne ośrodki naukowe oraz praktykami - biegłymi rewidentami, księgowymi, specjalistami z dziedziny finansów i bankowości. Rangę konferencji podniósł fakt uczestnictwa w niej prezesów zarządów oddziałów okręgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Odział Wielkopolski w Poznaniu reprezentował   prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz,  Oddział Okręgowy w Szczecinie dr hab. Stanisław Hońko, Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim mgr  Łukasz Drewniak. Z zainteresowaniem wystąpieniom konferencyjnym przysłuchiwali się również studenci kierunków ekonomicznych oraz uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wielkopolskim.

Na konferencję zostały zgłoszone artykuły prezentujące szerokie spektrum zagadnień jednak ze względu na ramy czasowe nie wszystkie problemy mogły zostać poruszone. Efektem będzie dwutomowa recenzowana monografia.

Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie, Organizatorzy konferencji żywią nadzieję, że dzięki takim wydarzeniom pogłębiona zostanie współpraca pomiędzy naukowcami a praktykami, która zaowocuje w przyszłości kolejnymi wspólnymi inicjatywami.

dr Małgorzata Trocka, Dziekan Wydziału Ekonomicznego

dr Andrzej Kuciński, Kierownik Zakładu Rachunkowości i Zarządzania Finansami

zdjęcia konferencja Rachunkowość i Finanse 2016zdjęcia konferencja Rachunkowość i Finanse 2016zdjęcia konferencja Rachunkowość i Finanse 2016zdjęcia konferencja Rachunkowość i Finanse 2016zdjęcia konferencja Rachunkowość i Finanse 2016zdjęcia konferencja Rachunkowość i Finanse 2016zdjęcia konferencja Rachunkowość i Finanse 2016zdjęcia konferencja Rachunkowość i Finanse 2016zdjęcia konferencja Rachunkowość i Finanse 2016zdjęcia konferencja Rachunkowość i Finanse 2016zdjęcia konferencja Rachunkowość i Finanse 2016zdjęcia konferencja Rachunkowość i Finanse 2016zdjęcia konferencja Rachunkowość i Finanse 2016

 

 

 

 

 

Back to top