|       |   EN

W dniu 20 marca br. w Auli Uczelni miała miejsce konferencja Kierunki zmian branży energetycznej z udziałemprzedstawicieli nauki i przemysłu, pracodawców, studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konferencja pod patronatem JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej zorganizowana została przez Wydział Techniczny Uczelni przy współudziale Instytutu Inżynierii Elektrycznej, Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kierownikiem naukowym konferencji był  dr hab. inż. Grzegorz  Benysek, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dyrektor Instytutu Inżynierii Elektrycznej.

 

Konferencję poprzedziło uroczyste podpisanie Porozumienia o Współpracy Naukowo - Technicznej i Dydaktycznej pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. W imieniu Uczelni porozumienie podpisała Pani Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, w imieniu PGE GiEK  Dyrektor Oddziału PGE GiEK  Elektrociepłownia Gorzów Pan Jan Kos. Strony porozumienia wyraziły wolę ścisłej współpracy naukowo -technicznej i dydaktycznej, w szczególności w związku z uruchomieniem od nowego roku akademickiego kierunku studiów ENERGETYKA.

Na konferencji przedstawiono problematykę rozwoju energetyki, wykorzystania nowych technologii i źródeł energii oraz  perspektywy współpracy nauki i biznesu. Jednym z celów konferencji było pokazanie perspektywy i zachęta studiowania  w związku z uruchomieniem od nowego roku akademickiego kierunku studiów ENERGETYKA na Wydziale Technicznym.

Tematy wystąpień to tak spojrzenie nauki na rozwój branży energetycznej: Systemy elektroenergetyczne przyszłości – profesor Grzegorz Benysek i Odnawialne źródła energii w systemie elektroenergetycznym – dr inż. Jacek Rusiński z Uniwersytetu Zielonogórskiego, jak i dosłownie Energetyka w życiu codziennym – Dyrektor ZSE Stanisław Jodko. Zlokalizowany w obszarze Gorzowa  rozwój energetyki prezentował Dyrektor Jan Kos - Elektrociepłownia Gorzów, czyli nowoczesne technologie w podstawowym źródle miejskiego systemu ciepłowniczego oraz  Piotr Gramza, Dyrektor ds. Badań i Wdrożeń Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego PNP - Budowa i funkcjonowanie wysp energetycznych na przykładzie projektów Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego PNP Sp. z o. o. Nie ma pełnego rozwoju bez udziału biznesu, o czym przekonywał Stanisław Owczarek, Dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej - Zachodnia Izba Przemysłowo - Handlowa platformą współpracy Nauki i Biznesu.

Bogactwo zaprezentowanych problemów związanych z rozwojem energetyki i jej perspektywy, pozwalają  z nadzieją oczekiwać na wyniki rekrutacji na otwierany kierunek studiów ENERGETYKA.

Wojciech A. Sysło

Back to top