|       |   EN

 

 

pwsz klaster

W dniu 21 kwietnia 2017 roku odbyła się konferencja naukowa  Inżynieria innowacji zorganizowana została przez Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 

współorganizatorem był Lubuski Klaster Metalowy. Konferencji patronowała  JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbieta Skorupska - Raczyńska.

Innowacyjna gospodarka to wiele zagadnień bieżących środowiska inżynierskiego jak i nowe wymagania dla procesu kształcenia przyszłych inżynierów, realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni. Idea poprzednich konferencji, edukacja techniczna, pozostaje nadal w obszarze zainteresowań uczestników konferencji; w Wydziale Technicznym prowadzone jest kształcenie na kierunkach realizujących profil praktyczny. Komitet Naukowy konferencji tworzyli Profesorowie Wydziału Technicznego Uczelni prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak i prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka.

Uroczystego otwarcia konferencji w imieniu Władz Uczelni dokonał Prorektor AJP Pan dr Przemysław  Słowiński. W tej części konferencji miała miejsce miła uroczystość. Prezes Oddziału Gorzowskiego SIMP inż. Włodzimierz Fleischer z Dziekanem Wydziału Technicznego doktorem Andrzejem Kucińskim, wręczyli nagrody Laureatom Konkursu SIMP Oddział Gorzów Wielkopolski i konkursu o nagrodę Prezesa Zarządu Głównego SIMP za najlepsze prace dyplomowe z mechaniki w roku akademickim 2015/2016. Listy gratulacyjne otrzymali także promotorzy wyróżnionych prac dyplomowy i JM Rektor AJP Pani prof. dr hab. Elżbieta Skorupska – Raczyńska.

Prezentacja zgłoszonych  na konferencję referatów odbyła się w dwóch sesjach. Tematyka ich ściśle wiązała się z  zagadnieniami nowego, innowacyjnego podejścia do stawiania i rozwiązywania problemów inżynierskich. Wykład Profesora Wojciech Kacalaka – Innowacje w budowie maszyn indukowane badaniami naukowymi dobrze ilustrował zagadnienia będące tematyką konferencji: nauka i  jej wpływ na praktykę inżynierską. Z problematyką wykładu Profesora wiązały się zagadnienia stosowania przyjętych norm, które powinny wspierać innowacyjne rozwiązania, przedstawione przez doktora Zygmunta Niechoda z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Prezentowane w kolejnych wystąpieniach rozwiązania techniczne i technologie to innowacje rozwiązania, bardzo ważne także w realizacji procesu kształcenia w Wydziale, w szczególności z racji posiadania odpowiednio przygotowanych do podobnych zadań, pracowni Laboratorium Środowiskowego. Część prac była prezentowana w postaci posterów.

W konferencji wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci, nauczyciele akademiccy i przedsiębiorcy. Wszyscy znaleźli wiele ciekawej wiedzy w wygłaszanych referatach, która zapewne będzie inspiracją do twórczych działań.

Tradycyjnie, w ramach konferencji odbyły się warsztaty, w tym roku pracownicy Instytutu Spawalnictwa z Gliwic demonstrowali jedną z technik badań nieniszczących - badanie ultradźwiękami połączeń spawanych technikami:   TOFD i Phased  Array.

zdj 1

zdj 2zdj 3zdj 4zdj 5zdj 6zdj 7zdj 8

Back to top