|       |   EN

Dziewiąty raz badacze z całej Polski spotkali się na Konferencji Naukowej Język doświadczenia religijnego. Miejscem obrad był ośrodek „Gwiazda Morza” w Grzybowie. Konferencję zorganizowały wspólnie: Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża oraz Instytut Biskupa Wilhelma Pluty w Gorzowie Wielkopolskim.

Tematyka konferencji – jak co roku - wzbudziła duże zainteresowanie humanistów z wielu ośrodków, obok pracowników naszej Uczelni w obradach uczestniczyli naukowcy z Poznania, Szczecina, Lublina, Krakowa, Zielonej Góry i Katowic. Do Grzybowa przyjechali badacze wielu dziedzin humanistyki, wśród nich językoznawcy, literaturoznawcy, historycy, pedagodzy, teologowie, psychologowie i filozofowie. Uczestnicy obrad wysłuchali ponad trzydziestu referatów o bardzo szerokim spektrum tematycznym, dla których spoiwem był szeroko rozumiany aspekt religii, sposobów jej wyrażania bądź odrzucenia. Jak istotna to tematyka można było przekonać się również podczas dyskusji, kończących każdą z sesji, podczas których słuchacze dzielili się uwagami i stawiali pytania autorom badań.

Referaty zostaną zebrane w recenzowanym wydawnictwie pokonferencyjnym.

Barbara Kuska

Fotorelacja - dr Arkadiusz Wołoszyn

Back to top